بخشنامه بانک مرکزی در خصوص دریافت وام های مربوطه برای تسهیلات کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا حتی با وجود چک برگشتی

img-news: 
summery-news: 

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص چک برگشتی متقاضیان، ذینفعان و ضامنان در تسهیلات کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا ابلاغی نوزدهم شهریور ماه ۱۳۹۹

بخشنامه بانک مرکزی درخصوص چک برگشتی متقاضیان، ذی نفعان و ضامنان در تسهیلات کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا طی نامه شماره ۹۹/۱۹۰۴۰۳ مورخ ۹۹/۰۶/۱۹ توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی ابلاغ شد.

شماره تماس تلفنی دریافت نوبت مشاوره حقوقی گروه وکلای کورش 44000407 - 021

 

body-news: 

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص چک برگشتی متقاضیان، ذینفعان و ضامنان در تسهیلات کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا ابلاغی نوزدهم شهریور ماه ۱۳۹۹

شماره تماس تلفنی دریافت نوبت مشاوره حقوقی گروه وکلای کورش  44000407 - 021

 

بر اساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی، دریافت وام های مربوطه حتی در صورت وجود چک برگشتی از تاریخ یکم اسفند ماه ۱۳۹۸ لغایت پایان طرح، بلامانع است.

 

 

 

Share