سلسله مقالات قانون تجارت الکترونیک - تعاریف ماده دوم

در این مقاله به صورت مفصل به بررسی تعاریف ماده دوم قانون تجارت الکترونیک می پردازیم

021-44000407 شماره تماس تعیین وقت اخذ مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه تجارت الکترونیک

 

 

تعاریف ماده دوم قانون تجارت الکترونیک

 

این تعاریف برگرفته از پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور می باشد

الف – داده‌پیام (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسائل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال،دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.

ب– اصل‌ساز (Originator): منشأ اصلی «داده‌ پیام» است که «داده‌ پیام» به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص «داده‌پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.

ج–مخاطب (Addressee): شخصی است که اصل‌ساز قصد دارد وی «داده‌پیام» را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «داده‌پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.

د–ارجاع در داده‌پیام ( By Reference Incorporation): یعنی به منابعی خارج از «داده ‌پیام» عطف شود که در صورت مطابقت با ماده (18) این قانون جزئی از «داده‌پیام» محسوب می‌شود.

ه– تمامیت داده‌پیام (Integrity ): عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر «داده‌پیام». اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به طور معمول انجام می‌شود خدشه‌ای به تمامیت «داده‌پیام» وارد نمی‌کند.

و–سیستم رایانه‌ای(Computer System) :هر نوع دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاه‌های متصل سخت‌افزاری– نرم‌افزاری است که از طریق اجرای برنامه‌های پردازش خود کار «داده ‌پیام» عمل می‌کند.

ز– سیستم اطلاعاتی (System Information): سیستمی برای تولید (اصل‌سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «داد ه‌پیام» است.

ح–سیستم اطلاعاتی مطمئن (System Secure Information): سیستم اطلاعاتی است که:

 

1– به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.

2– سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.

3– به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.

4– موافق با رویه ایمن باشد.

 

ط– رویه ایمن (Secure Method): رویه‌ای است برای تطبیق صحت ثبت «داده‌پیام» منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی «داده‌پیام» از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتم‌ها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روش‌های تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.

ی– امضای الکترونیکی (Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده‌ پیام» است که برای شناسائی امضا کننده «داده‌ پیام» است که برای شناسائی امضا کننده «داده ‌پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ک–امضای الکترونیکی مطمئن ( Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature)

هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده (10) این قانون باشد.

ل–امضاء کننده (Signatory): هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می‌کند.

م– شخص (Person): اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم‌های رایانه‌ای تحت کنترل آنان.

ن– «معقول» (سنجش عقلانی) (Reasonableness Test) : با توجه به اوضاع و احوال مبادله «داده ‌پیام» از جمله : طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و در آن گزینه‌ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه‌های پیشنهادی، عرف و روش‌های معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می‌شود.

س–مصرف کننده (Consumer): هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‌ای اقدام می‌کند.

ع– تأمین کننده (Supplier): عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.

ف–وسایل ارتباط از راه دور (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسیله‌ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین کننده و مصرف کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده می‌شود.

ص–عقد از راه دور (Distance Contract): ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور است.

ق–واسط بادوام (Durable Medium): یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف کننده شخصا «داده ‌پیام»های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده.

ز– «داده ‌پیام‌های شخصی» (Private Data): یعنی «داده‌پیام»های مربوطه به یک شخص حقیقی (موضوع «داده» Data Subject مشخص و معین.

 

واحد تحریریه گروه وکلای کورش

021-44000407 شماره تماس تعیین وقت اخذ مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه تجارت الکترونیک

 

 

 

 

Share