پرسش و پاسخ داوری

کدام دعاوی به داوری ارجاع داده می شود؟

ابتدا می خواهیم بررسی کنیم آیا ارجاع امر به داوری در همه دعاوی لازم است یا خیر. به بیان دیگر ارجاع به داوری الزامی است یا اختیاری.

ارجاع امر به داوری اجباری است یا اختیاری؟

اصولاً ارجاع پرونده ها به داوری اختیاری است و به توافق طرفین مربوط می شود. ولی در مواردی خاص مثل اختلافاتی که بین شرکت ملی نفت و طرف دیگر پیش می‌آید ارجاع به داوری اجباری است. همچنین در دعاوی پیش فروش آپارتمان ها و دعاوی مربوط به بورس.

دعوا در چه مرحله ای قابل ارجاع به داوری است؟

برای ارجاع امر به داوری اهمیتی ندارد که اختلاف در مراجع دولتی مطرح شده باشد یا خیر.

حتی اهمیتی ندارد که اگر این دعوا در مراجع مطرح شود در مرحله نخست این تجدید نظر و یا حتی فرجام باشد. در مرحله فرجام اگر قرار بر این باشد که دعوا به داوری ارجاع شود و به این صورت اختلافات فصل شود، دیوان پرونده را به دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته ارسال می کند.

چه پرونده هایی را می توان به داوری ارجاع کرد؟

اصولا همه دعاویی قابلیت ارجاع به داوری را دارند مگر در موارد زیر:

الف) موارد مطلق:

  1. دعاوی عمومی (جزایی): بنابراین امور حقوقی به داوری ارجاع می‌شوند.
  2. دعاوی ورشکستگی
  3. دعاوی راجع به اصل نکاح،فسخ آن، طلاق و نسب

ب) موارد مقید:

  1. ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس صورت می گیرد.
  2. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد یا موضوع دعوا از مواردی باشد که قانون مهم تشخیص دهد، تصویب مجلس لازم است.

سرکار خانم فاطمه آگهی کارشناس ارشد حقوقی
مشاوره حقوقی تلفنی با 44000407-021

Share