آثار داوری چیست؟

اصل نسبی بودن قراردادها

توافق داوری فقط نسبت به اشخاصی که آنرا تنظیم کرده‌اند معتبر است نه اشخاص ثالث قرارداد.

داوری عقد لازم است و هیچ یک از طرفین نمی توانند آن را یک طرفه به هم بزنند.

البته تفاوت های دیگری هم با عقد لازم دارد:

قرارداد داوری پس از فوت و حجر طرفین قرارداد از بین می‌رود و نسبت به وراث آنها اثری ندارد.

-  اگر پس از تنظیم قرارداد داوری موضوع قرارداد اصلی به شخص دیگری واگذار شود، قرارداد اصلی نسبت به منتقل الیه موثر است.

- شخص ثالثی که به دادرسی جلب می شود و یا به عنوان ثالث وارد دعوا می شود، می تواند با طرفین اصلی راجع به داوری و تعیین داور تراضی کند و اگر موافقت ای بین آنها حاصل نشد به دعوای ثالث به طور مستقل رسیدگی می‌شود.

موافقتنامه داوری، طرفین را ملزم به ارجاع امر به داوری می‌کند. ولی اگر داوری را معین کنند وی ملزم به قبول نیست، حتی اگر قبول کند بعدا می تواند استعفا دهد و اگر قبول کند و جلسات را نرود یا رای ندهد باید جبران خسارت کند و ۵ سال محرومیت از داوری در انتظار اوست.

- اگر نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلاف باشد، دادگاه ابتدا نسبت به آن اختلاف رسیدگی و اظهار نظر می کند.

- اختیار تعیین داور و ارجاع امر به داوری توسط وکیل هم ممکن است و برای این امر لازم است این اختیار در وکالتنامه وکیل ذکر شود.

سرکار خانم فاطمه آگهی کارشناس ارشد حقوقی
مشاوره حقوقی تلفنی با شماره تماس 44000407-021

Share