وکالت بلاعزل

وکالت بلاعزل جزء وکالت غیر قابل فسخ به شمار می آید. اما این نوع وکالت از نظر ماهیتی ویژگی هایی دارد که در زمره ی عقود جایز قرار می گیرد.

از جمله اینکه این عقد همانند سایر عقود جایز با فوت یا جنون طرفین فسخ و باطل می گردد.

حتی اگر این وکالت چندین بار هم مورد تفویض واقع شده باشد باز هم در صورت بروز موارد بالا از بین خواهد رفت.

در صورتی که وکیل مالی را از وکیل خریداری کرده باشد و آن وکیل در خصوص فروش آن مال از موکل خود وکالت بلاعزل داشته باشد در صورتی که موکل فوت کند آن وکیل به عنوان کسی که وکالت بلاعزل در خصوص فروش مال داشته وکالت بلاعزلش ساقط می شود.

اما نکته ی قابل توجه این است که آن وکیل تا قبل از فوت موکل آن مال را خریداری نموده و صاحب آن می باشد و بنابر این وراث وی باید در جهت انتقال سند رسمی به وکیل اقدام نمایند.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی با وکیل خانواده 44000407-021

Share