طبقه بندی انواع اسناد

طبقه بندی انواع اسناد از طرق مختلف

اسناد نقش قابل توجهی در زندگی اخشخاص دارد چراکه تمامی فعالیت های اقتصادی وی در قالب اسناد ثبت می گردد همچنین امور شخصی وی از قبیل تولد، مرگ، ازدواج و... در قالب اسناد مختلف ثبت  می شود.

اسناد از طرق مختلف تقسیم بندی می شوند، نوعی از این تقسیم بندی ها ، تقسیم بندی بر اساس توان اثباتی آنها در مراجع قضایی است.

بر این اساس اسناد به دو دسته:

  1. اسناد رسمی
  2. اسناد عادی تقسیم می  گردند(ماده 1286 قانون مدنی).

بنابر ماده 1287 قانون مدنی:

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقرررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی اند.

به جز اسناد مذکور در ماده ی 1287 که به عنوان اسناد رسمی می باشند دیگر اسناد در زمره ی اسناد عادی قرار می گیرند.(ماده 1289 ق.م)

در تقسیم بندی دیگر اسناد بر اساس شکل و ظاهر و موادشان از یکدیگر تفکیک می گردند.

مطابق این تقسیم بندی اسناد به اصل(یعنی همان اصل سند)،رونوشت سند، اسناد سنتی(کاغذی) و الکترونیکی(مدرن) تقسیم می شوند.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل ملکی 44000407-021

Share