هزینه دادرسی چک

در این مقاله به یررسی هزینه دادرسی چک پرداخته می شود

با گروه وکلای کورش همراه باشید

برای طرح دعوای حقوقی یا کیفری می بایست مبلغی به حساب دادگستری موسوم به هزینه دادرسی واریز گردد که در موارد مختلف متفاوت است .

در مورد دعوای حقوقی چک مانند دیگر دعاوی هزینه حقوقی تا مبلغ ده میلیون ریال 2 درصد و مازاد بر آن 3 درصد خواسته می باشد . در مراحل واخواهی و تجدید نظر خواهی 4 درصد خواسته هزینه دادرسی می بایست پرداخت گردد . برای مرحله فرجام خواهی نیز 5 درصد خواسته پرداخت می گردد .

اما در مورد شکایت کیفری از صادر کننده چک بر خلاف دیگر دعاوی کیفری مبلغ آن در هزینه دادرسی موثر است .

هزینه شکایت کیفری چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون ریال ،و پنجاه هزار ریال (5 هزار تومان ) می باشد . چنانچه مبلغ چک پیش از یک میلیون ریال باشد نسبت به مازاد یک میلیون ریال تا مبلغ ده میلیون ریال دویست هزار ریال (20 هزار تومان ) هزینه دادرسی دریافت می گردد .

برای چک های بیش از ده میلیون ریال نسبت به مازاد تا یک صد میلیون ریال باشد نسبت به مازاد یک صد میلیون ریال یک در هزار مبلغ مندرج در چک به عنوان هزینه دادرسی می گرد.

واحد تحریریه گروه وکلای کورش
مشاوره حقوقی با وکیل وصول مطالبات 44000407-021

Share