سقط جنین فرزند نامشروع

سقط جنین مطابق قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می گردد اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا سقط جنین قبل و یا  بعد از ایجاد روح درون نطفه برای زنی که تحت تجاوز قرار گرفته و همچنین کسی که حتی با رضایت خود مرتکب رابطه ی نا مشروع گردیده و از آن طریق باردار شده شده است به دلیل اینکه از نظر روحی تحت فشار های زیادی قرار دارد و هم از منظر اجتماعی اینگونه باردار شدنش مخالف  قانون و شرع و عرف می باشد جایز می باشد یا خیر؟

فقهای امامیه به عنوان حکم ثانویه(حکمی که در مواقع اضطرار صادر و به آن مراجعه می شود) سقط جنین ناشی از زنای به عنف و حتی زنای با رضایت طرفین را تا قبل از چهار ماهگی و دمیده شدن روح در جنین به علت وجود شرایط روحی نامناسب و به خطر افتادن روابط خانوادگی و اجتماعی زن مجاز دانسته  اند.

بنا براین اگر شخصی چه از طریق تجاوز و چه از طریق زنای با تراضی باردار شده باشد صرفا تا قبل از دمیده شدن روح در نطفه سقط جنین برای وی جایز می باشد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی با وکیل خانواده 44000407-021

Share