چگونه توافقی طلاق بگیریم؟

تعریف طلاق توافقی

طلاق توافقی، طلاق زوجینی است که رابطه شان به بن بست خورده و تصمیم می گیرند با در نظر گرفتن مصلحت یکدیگر، از بعضی از حق و حقوقشان گذشته و از هم جدا شوند. در طلاق توافقی زوجین بر روی اصل طلاق، مهریه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند، بر روی حضانت فرزند و ملاقات آن ها توافق کرده و درخواست گواهی عدم امکان سازش می دهند. در قانون چیزی به نام طلاق توافقی وجود ندارد. در حالی که آمار نشان می‌دهد چیزی بیش از30  تا 40% طلاق‌ها، از نوع  طلاق توافقی است.

ماهیت این طلاق همان طلاق خلع است. در واقع طلاق توافقی از دیگر حالت ها بهتر است.

چرا که از طولانی شدن مراحل طلاق جلوگیری می کند، پرونده های متعدد در دادگستری تشکیل نمی شود و از رجوع مکرر زوجین به دادگستری جلوگیری می شود.

مراحل طلاق توافقی چیست؟

 1. زوجین یا یکی از آن ها و یا وکیل دادگستری باید اقدام به ثبت دادخواست طلاق توافقی در دادگاه خانواده کند.
  البته در حال حاضر در دادگاه های تهران، ثبت اولیه دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیکی و به صورت اینترنتی می باشد.
  نکته: در صورت مراجعه به وکیل باید دانست که یک وکیل نمی تواند از طرف زوج و زوجه هردو وکالت در طلاق را داشته باشد. مگر اینکه زوج و زوجه هر کدام به دو نفر وکیل دادگستری برای انجام امور وکالت بدهند که در این صورت نیاز به حضور هیچ یک از زوجین در دادگاه نمی باشد و کلیه اقدامات حتی ثبت و انجام تشریفات طلاق بدون حضور آنها انجام می شود.
 2. کپی شناسنامه زوجین، کپی نکاحنامه ضمیمه دادخواست شده و توافق آنها درخصوص حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه، نفقه، حضانت فرزندان مشترک در متن دادخواست ذکر گردد. البته در جلسه اول دادرسی به همراه داشتن اصول این مدارک الزامی است.
 3. پس از ثبت دادخواست دادگاه از زوجه می خواهد تا آزمایش بارداری را انجام و گواهی عدم حمل را به دادگاه تسلیم نماید. درصورتی که زوجه بخواهد طلاق از نوع خلعی باشد می‌‏بایست با توافقی كه با زوج نموده مبلغی ولو اندك مثلاً پنج هزار تومان به شوهر بدهد.
 4. زوجین باید دو نفر داور به دادگاه معرفی تا عدم سازش میان آنها و توافق در مورد حقوق مالی و غیر مالی را طی نامه ای به دادگاه اعلام نمایند. اگر زوجین یا یکی از آنها نتواند یا نخواهد داور معرفی کند دادگاه راسا از میان افراد صالح دو نفر را تعیین می کند.
 5. پس از آماده شدن مدارک لازم دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر می نماید. این مراحل معمولا بین 2 تا 7 روز طول میکشد. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش 3 ماه است.
 6. پس از آن زوجین می توانند با مراجعه به یکی از دفتر خانه های طلاق اقدام به اجرای صیغه طلاق و ثبت طلاق نمایند.

سازش طرفین در طلاق توافقی

سازش طرفین در طلاق توافقی، سازش معلقی است که منوط به وقوع طلاق است یعنی زن در مقابل رضایت مرد به طلاق از برخی حقوق مالی خود گذشت می‌نماید اما اگر طلاق واقع نشود سازشی در کار نخواهد بود. اما پس از اجرای صیغة طلاق صلح معلق تبدیل به صلح منجز می‌شود. با وجود این، در گزارش اصلاحی «نسبت به موضوعی می‌توان اجرائیه صادر نمود که در گزارش اصلاحی مجزا قید شده باشد.

در نتیجه، اگر موضوع منجز نبوده بلکه تحقق آن معلق بر وقوع امری یا وجود شرطی باشد که احراز آن مستلزم رسیدگی قضایی باشد موضوع مزبور لازم الاجرا نبوده و نمی‌توان نسبت به آن اجرائیه صادر نمود».

در مورد طلاق توافقی نیز سازش معلق به وقوع طلاق است و بعد تنجز آن نیز امکان صدور اجرائیه فراهم نمی‌باشد. چه، سازش موصوف معلق به وقوع طلاق است و اگر چه طلاق در سند رسمی منعکس می‌گردد با این وجود، سند رسمی نیز یکی از ادلة اثبات دعوی است و احراز معلق‌علیه مستلزم رسیدگی قضایی است. بنابراین، زوجه نمی تواند زوج را به اجرای طلاق وادار سازد، چه طلاق واقع شود و چه نشود، امکان صدور اجرائیه بر دادنامه طلاق توافقی، در مورد حقوق مالی زوجه، منتفی است.

مدارک طلاق توافقی کدامند؟

 • کپی شناسنامه زوجین
 • کپی نکاحنامه ضمیمه دادخواست شده
 • توافق آنها درخصوص حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه، نفقه، حضانت فرزندان مشترک در متن دادخواست می گردد.
  البته در جلسه اول دادرسی به همراه داشتن اصل این مدارک الزامی است.
 • آزمایش عدم بارداری
 • نظریه داور هم در اثنای مراحل، به این مدارک اضافه می شود.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی با وکیل خانواده 44000407-021

Share