نکاتی درباره طلاق توافقی

در طلاق توافقی گاه زوجین حق تجدید نظر و فرجام خواهی را از خود ساقط می نمایند و رای مبنی بر طلاق توافقی قطعی می باشد. نظراتی که در این خصوص مطرح است حاکی از این می باشد که اگر  زوجه از اجرای حکم منصرف شود به دلیل این که اجرای طلاق عرفا و قانونا از طرف مرد است حکم باید اجرا گردد.

حتی اگر زن در مراحل بعدی به طور مثال در دفتر خانه حضور پیدا نکند نماینده ای از طرف دادگاه در محضر حاضر می شود و امضا می نماید.

حال اگر مرد از اجرای طلاق توافقی منصرف گردد و اگر زن ادله ای از قبیل عسر و حرج و... برای طلاق نداشته باشد مرد را نمی توان اجبار به طلاق نمود.

مراحل انجام طلاق توافقی به این صورت است که زوجین یا وکلایشان شناسنامه ،کارت ملی، یک قطعه عکس و عقد نامه را  به دادگاه خانواده ی محل سکونتشان می برد. اگر هر دو در یک محل اقامت نداشته باشند محل اقامت زوجه ملاک است و باید برای انجام طلاق به دادگاه محل اقامت زوجه رجوع شود. سپس دادخواست تنظیم می شود و پس از آن پرونده را تشکیل می دهند و شعبه مربوطه وقت دادگاه را تعیین می کند. سپس زوجه را برای انجام آزمایش عدم بارداری به آزمایشگاه ارجاع می دهند و وی باید حداقل یک روزقبل از تاریخ دادگاه آزمایش عدم بارداری خود را به دفتر شعبه تحویل دهد. همچنین ارجاع به مشاور خانواده است بعد از گرفتن نظر مشاور خانواده.

در دادگاه حکم به طلاق توافقی صادر و زوجین برای ثبت آن می توانند به محضر مراجعه نمایند. لازم به ذکر است که اگر از آزمایش عدم بارداری و همچنین گواهی مبنی برنظر مشاوره خانواده در دست باشد مراحل انجام طلاق توافقی سریع تر انجام می پذیرد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی با وکیل خانواده 44000407-021

Share