وصول نفقه از طریق حقوقی و کیفری

وصول نفقه از طریق حقوقی

زوجه می تواند از طریق دادگاه خانواده و دادخواست نفقه و همچنین با ابطال تمبر و پرداخت هزینه های دادرسی برای وصول نفقه ی خود اقدام نماید و اگر دادگاه رای مبنی بر محکوم کردن زوج جهت پرداخت نفقه دهد. زوج علاوه بر پرداخت نفقه زوجه و ملزم به پرداخت هزینه های دادرسی ای که زن متحمل شده است نیز می باشد همچنین زوجه می تواند نفقه ای که مرد در گذشته به وی پرداخت ننموده است را درخواست نماید.

وصول نفقه از طریق کیفری

شکایت کیفری برای وصول نفقه بر خلاف شکایت حقوقی فاقد هزینه ی دادرسی است و زوجه حتی با نوشتن شکایت خود بر روی برگه ای هم می تواند شکایت کند و نیازی به تنظیم دادخواست نیست.

تفاوتی که شکایت کیفری در خصوص نفقه با حقوقی دارد اینست که زوجه نمی تواند نفقه ی ایام گذشته خود را مطالبه نماید و برای وصول نفقه ی گذشته ی خود باید به دادگاه حقوقی مراجعه نماید .

مواردی که در صورت شکایت کیفری از نفقه مورد توجه قرار می گیرد مواردی از این قبیل اند:

  1. تمکین زوجه
  2. استطاعت مالی زوج..

لازم به ذکر است که اگر مرد با سوء نیت از پرداخت نفقه سر باز زند مطابق ماده 642 قانون مجازات اسلامی مجازات خوهد شد.

ماده ی مذکور در این خصوص اذعان می دارد:

چنانچه فردی با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود رادر صورت تمکین ندهد و یا از تادیه نفقه ی سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند.

تا زمانی که زوجه از شکایت خود صرف نظر نکرده است اجرای حکم علیه زوج ادامه دارد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی با وکیل خانواده 44000407-021

Share