ازدواج مجدد مرد

دین مبین اسلام داشتن 4 همسر دائم برای مرد را بلامانع دانسته است و مرد برای ازدواج مجدد نیاز به کسب اجازه از همسر اول را ندارد البته برخی از فقها نظر بر این دارند که اگر زن ضمن عقد شرط کند که مرد همسر دیگری اختیار نکند مرد دیگر حق ازدواج مجدد را ندارد. البته می توان گفت این شرط به نوعی باطل است زیرا ازدواج جز حقوق هر فرد به حساب می آید و نمی توان تحت هیچ شرایطی اشخاص را از داشتن حق خود منع نمود.

قانونی جدیدی از قوانین حمایت از خانواده اذعان می دارد که ازدواج مجدد مرد تنها در صورت ذیل امکان پذیر است:

  1. رضایت همسر اول
  2. عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
  3. عدم تمکین زن از شوهر
  4. ابتلا زن به جنون یا امراض صعب العلاج
  5. محکومیت زن به یکی از جرائم
  6. ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر
  7. ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
  8. عقیم بودن
  9. غایب مفقود الاثر شدن زن(ماده ی 16 قانون حمایت از خانواده)

اگر مرد بدون کسب اجازه از همسر اول همسری دیگر اختیار کند،همسر اول حق طلاق دارد.

همانطور که گفته شد ازدواج مرد نیازمند رضایت زن و یا حکم دادگاه می باشد اما اگر ازدواجی بدون رضایت همسر اول و یا حکم دادگاه صورت پذیرد از جهت شرعی صحیح است اما از نظر قانونی و نظر قانون گذار این عمل جرم و قابل مجازات محسوب می شود بنابر این این ازدواج را نمی توان ثبت کرد.

اگر مردی در خارج از کشور بدون رضایت همسر اول و یا رای دادگاه در سفارتخانه ازدواج کند ثبت این ازدواج به وسیله ی مقامات کنسولگری جایز نمی باشد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی تلفنیبا وکیل خانواده 44000407-021

Share