حق تحصیل در ازدواج

بر اساس اصل 30 قانون اساسی:

دولت موظف است وسايل آموزش و پروش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم آورد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خود كفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.

بنابراین همه افراد حق تحصیل دارند. دلیلی که باعث می شود شوهر بتواند مانع این حق شود، بحث تمکین است. در صورتی که تحصیل زن مانع انجام وظایف زندگی او شود، مثلا به نحوی باشد که محل تحصیل در شهری دیگر بوده و زن مجبور به انجام مسافرت های متعددی شود، شوهر می تواند در دادگاه اقدام نماید.

اداره کلی حقوقی قوه قضائیه نیز در این زمینه نظریه ای مشورتی به شرح ذیل دارد:

تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند وجود قانون است که در این خصوص مقرره ای وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده 1117 قانون مدنی خارج است.

کارشناس ارشد حقوقی سرکار خانم فاطمه آگهی
مشاوره حقوقی با وکیل خانواده 44000407-021

Share