نفقه و چگونگی استرداد آن

نفقه

در ابتدا به تعریف نفقه سپس با انواع نفقه،قوانین مربوط به نفقه،مراحل و مدارک استرداد نفقه و در انتها به پرسش و پاسخ رایج در خصوص نفقه می پردازیم.

نفقه چیست؟

نفقه در لغتنامه فارسی یعنی خرج،خرجی،هزینه،خرج روزمرگی.

نفقه به معنی انفاق کردن و نیکوکاری است ولی در خصوص نفقه همسر و فرزندان و در مواردی نزدیکان و خویشاوندان الزام آور می شود.

طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران، نفقه عبارتست از:

همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

از آن جا كه زن, در ازدواج دائم مسئوليت هايى را در طول زندگى مشترك خود به عهده دارد كه توان جسمى او را مى طلبد و فرصتى را از او مى گيرد, نفقه, حق و امتياز او قرار داده شده است; مسئوليت هايى, مانند: باردارى و حضانت فرزند, رسيدگى و انجام امور شخصى در خانه, خارج نشدن از خانه بدون اجازه شوهر و تمكين در برابر همسر. که منظو تمکین در معنا خاص و عام است.

نفقه زوجه (زن)

شرایط الزام به پرداخت نفقه زوجه از نظر شرع:

 • الف) ازدواج دائم: نفقه, در زمينه ازدواج دايم مطرح مى شود . يعنى در زمينه اى كه زن در طول زندگى مشترك خود ملزم به رعايت حقوقى گرديده كه ازدواج دايم بر او الزام كرده است.
  در روايات به شرط (دائم بودن ازدواج) تصريح شده و ازدواج موقت از آن استثنا مى شود . تمامى فقها, در اين باره اتفاق نظر دارند.
 • ب) يكى ديگر از شروط وجوب نفقه زن, (عدم نشوز) وى است. نشوز زن در لغت, برترى جستن, عصيان و دشمنى در برابر همسر است.
  در  مورد زن این امتیاز وجود دارد که می تواند نفقه ایام گذشته را نیز مطالبه نماید.حتی در صورتی که زن شخصا درآمد مستقلی داشته باشد مرد را از پرداخت نفقه معاف نمی کند.عدم تمکین مانع تعلق نفقه به زوجه می شود.
  زوج در صورت عدم تمکین خاص( روابط زناشویی) می تواند به زوجه نفقه پرداخت نکند.
  یکی در از موارد تمکین اقامت در اقامتگاه دایمی شوهر است. یعنی زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی کند. مگر آن که حین وقوع عقد شرطی جز این شده باشد.

نفقه فرزند (اولاد)

طبق ماده 1190 قانون مدنی ، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا این كه حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد، پرداخت نفقه فرزند كه به طور عمده شامل مسكن ، لباس ، خوراك و نیازهای درمانی است به عهده پدر است كه در صورت خودداری از پرداخت ( با وجود داشتن استطاعت مالی ) طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و در صورت شكایت ذی نفع دادگاه او را به حبس از 3 ماه و یك روز تا 5 ماه محكوم می كند .

نفقه فرزند

طبق همین ماده ( 1199 ) در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش، این تكلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است . در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم توانایی آنها به پرداخت مخارج زندگی فرزند ، تكلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می گیرد . هرگاه مادر هم فوت یا قادر به پرداخت مخارج مذكور برای فرزندش نباشد.

این تكلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می گیرد پرداخت نفقه فرزند فقط تا رسیدن به سن رشد نیست ، بلكه پس از آن هم طبق ماده 1197 قانون مدنی ، اگر فرزند منبع مالی نداشت و نتوانست معیشت خود را فراهم كند ، پدر و نیز دیگر اشخاص یاد شده ( در صورت داشتن توانایی مالی ) ملزم به تأمین مخارج فرزند كبیر هستند.

نفقه اقارب (نزدیکان)

اقارب جمع اقرب و به معنی خویشان است و برابر ماده 1136 قانون مدنی در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یكدیگرند. اقراب نسبی در خط عمودی یا خط مستقیم خویشانی را می‌گویند كه بعضی از بعضی دیگر به دنیا آمده‌اند اعم از اینكه واسطه‌ای در قرابت آنها وجود داشته باشد( مانند پدربزرگ و مادربزرگ و بالاتر و نوه‌ها) یا قرابت بدون واسطه باشد(مانند پدرو فرزند یا مادر و فرزند).

نفقه پدر و مادر و اجداد

طبق ماده 1200 قانون مدنی نفقه پدر و مادر برعهده اولاد و در درجه بعد برعهده اولاد اولاد است، بنابراین نفقه پدر و مادر فقیر در درجه اول به عهده اولاد است.

اگر پدر و مادر فقط یك فرزند داشته باشند، همه نفقه برعهده اوست و اگر چند فرزند داشته باشند به طور مساوی به پدر و مادر نفقه خواهند داد.

یعنی مشتركا و به نسبت برابر باید مخارج زندگی پدر و مادر خود را بپردازند و از این لحاظ تفاوتی بین دختر و پسر نیست.

هرگاه شخصی فرزند بلافصل نداشته باشد یا فرزند او توانایی پرداخت نداشته باشد، نفقه او برعهده اولاد اولاد خواهد بود.

شرایط تعلق نفقه به اقارب

 1. نفقه اقارب ناظر به آینده است: طبق ماده1206قانون مدنی«... اقارب فقط نسبت به آینده می‌توانند مطالبه نفقه نمایند و این برخلاف نفقه زوجه است».
 2. فقر مستحق نفقه: ماده 1197 قانون مدنی درباره شرط فقر در استحقاق نفقه می‌گوید: «كسی مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی معیشت خود را فراهم سازد.»
 3. تمكن منفق: در ماده 1198 قانون مدنی در این خصوص آمده است (كسی ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینكه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه شود. برای تشخیص تمكن باید كلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.‪)‬‬‬
 4. متقابل بودن نفقه اقارب: نفقه اقارب یك تكلیف متقابل است( برخلاف نفقه زوجه) یعنی خویشانی كه ملزم به انفاق یكدیگرند در صورت فقر یكی و تمكن دیگری این وظیفه را متقابلا دارا می‌باشند مثلا همانطور كه پدر توانگر باید به فرزند فقیر خود نفقه بدهد، فرزند توانگر نیز ملزم به انفاق به پدر فقیر است.

ضمانت اجرای نفقه زوجه

ضمانت اجرای مدنی :

در ماده 1111 قانون مدني به زن اين حق داده شده تا در صورت خودداري شوهر از نفقه به دادگاه _ دادگاه صالح، دادگاه خانواده محل اقامت شوهر است _مراجعه كند كه در اين صورت دادگاه ميزان نفقه را معين و شوهر را به پرداخت آن محكوم مي‌كند، ‌در صورت عدم اجراي حكم از جانب شوهر در مرحله بعد دادگاه از اموال شوهر نفقه را پرداخت می کند و اگر امكان دسترسي وجود نداشته باشد يا شوهر اموالي نداشته باشد که نفقه تأمین شود زن حق طلاق دارد.( مواد 1112 و 1129 قانون مدني)

نفقه زوجه

ضمانت اجرای کیفری :

ماده 642 قانون مجازات اسلامي _ تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده _مقرر داشته كه هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از پرداخت نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را به 3ماه و يك روز تا 5ماه حبس محكوم مي‌ نمايد.

ضمانت اجرای نفقه اقارب

ضمانت اجرای مدنی: مستحق نفقه می ‌تواند برای نفقه آينده به دادگاه رجوع و از اين طريق شخصی را كه قانوناً بايد به او نفقه دهد با همان سير مراحلی كه برای نفقه زوجه بيان شد‪.‬‬‬

ضمانت اجرای کیفری: ماده 642 قانون مجازات اسلامی مشتركا نفقه زوجه و اقارب را مدنظر گرفته ، از آنجایی كه در قسمت ضمانت اجرای كیفری نفقه زوجه بدان پرداخته شد از بیان مجدد آن خودداری می‌شود.

قوانین مربوط به نفقه

ماده 1106 ق م : در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است.

ماده 1107 ق م : نفقه عبارت است از همه نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ,  البسه , غذا , اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض

ماده 1108 ق م : هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداء وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

ماده 1109 ق م : نفقه‌ی مطلقه‌ی رجعیه در زمان عده بر عهده‌ی شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

ماده 1110 ق م : در ایام عده‌ی وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده‌ی آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می‌گردد.

ماده 1111 ق م : زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

ماده 1112 ق م : اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.

ماده 1113 ق م : در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

ماده 1114 ق م : زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

ماده 1115 ق م : اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه‌ی ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده‌ی شوهر خواهد بود.

ماده 1116 ق م : در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.

ماده 1119 ق م : طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

ماده 1195 ق م : احکام نفقه‌ی زوجه همان است که به موجب فصل هشتم از باب اول کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل مقرر می‌شود.

ماده 1196 ق م : در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.

ماده 1197 ق م : کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله‌ی اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم نماید.

ماده 1198 ق م : کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این که از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه‌ی تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.

ماده ۱۱۹۹ ق م : نفقه‌ی اولاد بر عهده‌ی پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده‌ی اجداد پدری است با رعایت الاقرب‌فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن‌ها نفقه بر عهده‌ی مادر است. هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهده‌ی اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه‌ی اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه‌ی مساوی تأدیه کنند.

ماده 11200 ق م : نفقه‌ی ابوین با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهده‌ی اولاد و اولاد اولاد است.

ماده 11201 ق م : هر گاه یک نفر، هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه‌ی مساوی هستند نفقه‌ی او را باید اقارب مزبور به حصه‌ی متساوی تأدیه کنند بنابر این اگر مستحق نفقه، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه‌ی او را باید پدر و اولاد او متساویاً تأدیه کنند بدون این که مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه، مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه‌ی او را باید مادر و اولاد متساویاً بدهند.

ماده 11202 ق م : اگر اقارب واجب‌النفقه، متعدد باشند و منفق نتواند نفقه‌ی همه‌ی آن‌ها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود.

ماده 11203 ق م : در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه‌ی دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.

ماده 11204 ق م : نفقه‌ی اقارب عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه‌ی استطاعت منفق.

ماده 11205 ق م : در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنان چه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده‌ی اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبه‌ی افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن‌ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه‌ی دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.

ماده 11206 ق م : زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه‌ی زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه‌ی مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه‌ی نفقه نمایند.

ماده 642  ق م ا : هركس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود رادر صورت تمكين ندهد يااز تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه اورا از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي نمايد .

در پیرامون نفقه

 • چون نفقه از متفرعات نکاح دائم است و نکاح از احوال شخصیه است لذا نفقه هم از احوال شخصیه محصوب می گردد.
 • غیر مدخوله بودن زوجه ناشی از نشوز او نیست.
 • ناشزه بودن ادعاست و طبعا مدعی آن یعنی شوهر باید باراقامه دعوی و اثبات آن را تحمل کند.
 • تمکین به معنای اداء وظایف زوجیت است و این معنایی وسیع تر از آمیزش و روابط زناشویی دارد.
 • نشوز در مقابل تمکین قرار دارد.

چگونه اقدام به طرح دعوای ترک انفاق کنیم؟

مرحله اول مشاوره حقوقی تلفنی:

در صورتی که شوهر نسبت به همسر و یا فرزندان خود  ترک انفاق کند وآنها یا یکی از آنها قصد اقدام قانون نسبت به ترک انفاق آن فرد نمایند.می توانند از سرویس مشاوره تلفنی گروه وکلای دادیار استفاده نمایند.

تذکر: اقارب طی شروط خاصی می توانند اقدام به طرح دعوای ترک نفقه نمایند.مثل: تمکن مالی شخصی که ترک انفاق کرده.

استفاده از سرویس مشاوره تلفنی به شما امکان ارتباط با وکلای پایه یک دادگستری  و کارشناسان متخصص در زمینه طلاق را می دهد.

پس از طرح موضوع از طرف شما, مشاور به ارائه راهکارهای مفید حقوقی و اطلاعات پایه به شما می پردازد.با استفاده از مشاوره تلفنی میتوانید از قابلیت نتیجه گرفتن در پرونده خود مطمئن شده و سپس سایر اقدامات را انجام دهید.

مشاوره حقوقی در گروه وکلای دادیار به صورت رایگان بوده و گامی جهت ارتقای سطح اطلاعات حقوقی هموطنان عزیز برای ضایع نشدن حقوق مسلم آنها است.

مرحله دوم مشاوره حقوقی حضوری:

در صورتی که پرونده  نیاز به بررسی و مطالعه توسط وکیل پایه یک داشته باشد و یا این که شخص بخواهد انجام اقدامات حقوقی طلاق خود را به وکیلی متخصص , با تجربه و مورد اعتماد بسپارند, می توانند از سرویس مشاوره حقوقی حضوری استفاده کنند.

مزایای مشاوره حقوقی :

این مشاوره به شما امکان استفاده از علم و تجربه وکیل( آقا یا خانم ) پایه یک دادگستری را می دهد.

با راهنمای وکیل دادگستری می توانید شخصا مراحل پرونده خود را طی نموده و یا در صورت قبول پرونده از طرف وکیل در کوتاهترین زمان و با هزینه ای مناسب به نتیجه مطلوب برسید.

مشاوره حقوقی حضوری راهکار مناسبی برای بررسی دقیق و تخصصی پرونده شما می باشد.

بهتر است برای پیشگیری از بسیاری از مشکلات حقوقی و آسیب های روانی و اطاله وقت قبل از اقدام به طرح دعوی در مراجع دادگستری با استفاده از سرویس مشاوره حقوقی حضوری از آخرین حق و حقوق خود مطلع شوید!!

قانون نفقه

مرحله سوم پیگیری پرونده وصول نفقه در دادیار

 • تنظیم قرارداد پرونده نفقه به صورت حضوری توسط وکیل قرارداد متخصص
 • اعلام مدارک لازم وصول نفقه از سوی وکیل قرارداد به موکل
 • پرداخت مبلغ پیش پرداخت حق الوکاله توسط موکل
 • رفع نقص مدارک پرونده نفقه
 • ارجاع مجدد به وکیل قرارداد بلافاصله پس از رفع نقص توسط کارشناس
 • امضای وکالتنامه وکیل توسط موکل در همان روز
 • تنظیم دادخواست استرداد نفقه توسط وکیل ظرف مدت 2 روز از تحویل مدارک
 • ارجاع به دادگاه خانواده توسط وکیل ظرف 3 روز از تحویل مدارک
 • توقیف اموال کسی که ترک انفاق نموده
 • تعیین وقت رسیدگی توسط دادگاه و اعلام به دفتر
 • اعلام کارشناس به موکل در روز ابلاغ وقت رسیدگی
 • جلسه رسیدگی استرداد نفقه
 • ارجاع به کارشناس توسط وکیل جهت تعیین حقوق مالی زوجه
 • پذیرش نظر کارشناس
 • صدور رأی
 • پایان کار وکیل در صورتی که اجرا با موکل باشد. یا اجرا ی حکم
 • تسویه حساب کامل با موکل

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده

 1. مدارک ضروری همراه اصول : نکاحنامه در صورتی که موکل زوجه کسی باشد که ترک انفاق کرده است. کپی شناسنامه کپی کارت ملی
 2. مدارک فرعی : کپی شناسنامه و کارت ملی خوانده دعوا( زوج یا پدر)

سوالات متداول درباره نفقه

 1. نفقه چیست؟
  نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسكن، البسه، غـذا، اثاث منزل، و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض". و شوهر مكلف است همه آن ها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم نموده و در اختیار او قرار دهد.
 2. آیا در انواع ازدواج (دایمی و منقطع) مرد مكلف به پرداخت نفقه است؟
  تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است ولی در نكاح منقطع (كه غیر متخصصین به آن ((صیغه)) می گویند)، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست مگر در عقد، شرط شده باشد.
 3. تمكین یعنی چه؟
  در اصطلاح حقوقی، تمكین عبارت است از برآوردن نیازهای شوهر و اجابت كردن خواسته های مشروع او.
 4. نشوز چیست؟
  زنی كه بدون دلیل موجه از تمكین خودداری ورزد، ناشزه، یعنی نافرمان و خاطی نامیده می شود. در این صورت مرد می تواند علاوه بر عدم پرداخت نفقه از دادگاه تقاضای طلاق كند یا درخواست ازدواج مجدد نماید.
 5. آیا زن مكلف است در هر شرایطی در خانه شوهر بماند؟
  خیر در صورتی كه ادامه حضور زن در اقامتگاه مشترك متضمن بیم بدنی، مالی یا شرافتی باشد، زن می تواند از دادگاه درخواست كند به او اجازه دهد در مكان امنی زندگی كند، در این صورت شوهر مكلف به پرداخت نفقه خواهد بود.
 6. اگر زن خود درآمد مستقلی داشته باشد، بازهم مستحق نفقه است؟
  نكته مهم در مورد نفقه این است كه حتی در صورتی كه زن شخصاً درآمد مستقلی داشته باشد مرد را از پرداخت نفقه معاف نمی كند.
 7. آیا زن می تواند نفقه گذشته را مطالبه كند؟
  در مورد زن این امتیاز وجود دارد كه می تواند نفقه ایام گذشته را نیز مطالبه نماید؛ این در حالی است كه در مورد فرزندان مشترك، الزام مرد به پرداخت نفقه از تاریخ تقدیم دادخواست امكان پذیر است؛ یعنی فرزندان نمی توانند مدعی عدم پرداخت نفقه در گذشته شوند.
 8. آیا زن می تواند پس از جدایی از همسر خود باز هم نفقه مطالبه كند؟
  در صورت وقوع طلاق، هرگاه علت جدایی عدم تمكین یا نشوز زن به دلیل ترك خانه نبوده و طلاق رجعی باشد، پرداخت نفقه زن در طول مدت عده (زمان تعیین شده پس از وقوع طلاق یا فوت شوهر كه زن در این مدت حق ازدواج مجدد ندارد) بر عهده مرد خواهد بود. به عكس در طلاق خلع ( به دلیل كراهت زن از همسر خود)، مرد از پـرداخت نفقه معاف است، اگــرچه زن مـی بایست عده نگاه دارد.
 9. آیا زن پس از فوت شوهر خود نیز حق دارد نفقه مطالبه كند؟
  تا سال 1381 هرگاه عقد ازدواج به دلیل فوت شوهر منحل می شد، در عین حال كه زن مكلف بود عده (4 ماه و 10 روز) نگاه دارد نمی توانست نفقه مطالبه كند ولی با اصلاح ماده1110 ق- م در سال 1381 زن می تواند در ایام عده، نفقه مطالبه كند.
 10. وضعیت نفقه زن، وقتی كه با اجازه دادگاه در محلی غیر از اقامتگاه شوهر سكونت می كند چگونه است؟
  هرگاه ادامه حضور زن در اقامتگاه مشترك، متضمن بیم بدنی، مالی یا شرافتی باشد، زن می تواند از دادگاه درخواست كند به او اجازه دهد در مكان امنی زندگی كند. در این صورت تا زمان پایان رسیدگی به مساله و اتخاذ تصمیم توسط دادگاه، مرد مكلف است نفقه زن را بپردازد.
 11. همسر سابق من محکوم به پرداخت نفقه ماهیانه در حق فرزند است.ولی با وجود صدور اجرائیه و مراجعه مکرر و ارسال اخطاریه تا کنون به هیچ طریقی نتوانسته ام این مبلغی از وی دریافت کنم.بجز یکبار آنهم با برگه جلب که در دادگاه توانستم او را گیر بیاورم.با توجه به اینکه از آن موقع وی مدت 18 ماه هیچ پرداختی نداشته ،آیا راهی هست که او را ملزم به پرداخت درست وبه موقع نفقه کند؟وآیا در این موارد که محکوم علیه استنکاف از اجرای حکم می کند نباید محکوم به از حقوقش کسر گردد؟قاضی اجرای احکام می گوید چون مبلغ باید ماهانه پرداخت شود نمی توان دستور پرداخت از حقوق وی کرد و فقط ملبغ بدهی معوقه را می توان از حقوقش کسر کرد؟آیا من باید همه عمرم را در راهروی دادگاه سپری کنم تا حق فرزندم را بگیرم؟
  مطابق ماده 642 قانون مجازات اسلامی برای ترک انفاق کیفر حبس از سه ماه ویک روز تا پنج ماه تعیین گردیده است که در غالب موارد موثر بوده است شما می توانید با مراجعه به دادسرای محل سکونتتان از وی شکایت نمائید.قاضی اجرای احکام نیز صحیح گفته است لیکن شما میتوانید در صورت عدم پرداخت نفقه در موعد مقرر از محل حقوق وی اقدام نمائید در هر صورت حق گرفتنی است.
 12. چگونه میتوان ثابت کرد که به زن نفقه داده ام؟ با توجه به اینکه هیچ رسیدی از آن ندارم.
  صرفاً با اقرار همسرتان والا شما بايد براي پرداخت دليل و مدرك داشته باشيد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل خانواده 44000407-021

Share