فسخ نکاح

در مقدمه باید گفت که لازم است به این نکته اشاره شود که این امر به راحتی قابل تحقق و نابودی نیست بلکه نیازمند رهنمود است. قاعده قانونی برای حل اختلافات پیش بینی چند مورد از جمله:

حق طلاق، فسخ نکاح و در مورد ملاقات موقت از زمان استفاده می شود.

مقاله حاضر در ارتباط با فسخ مكاتبه است.

آنچه در حق فسخ باید توجه شود این است که حق انحلال چیزی جدا از حق طلاق است که در مورد حق طلاق به تفصیل در بحث مربوط به آن سخن گفته شده، اما مهمترین تفاوت این دو در این است که حق انحصاری مربوط به دوشیزه است except در موارد خاص که این حق را می توان از مزایای آن بهره مند شد، در حالی که حق فسخ دارای شرایطی است که از طرف هر یک از طرفین قابل اجرا باشد.

برخی از مواردی که بعد از ازدواج ایجاد می شوند، صرفا مربوط به زوج خواهد بود و برخی دیگر به تناسب زوج و دسته دیگر مربوط به هر دو آنها و به صورت مشترک است.

فایوب مشترک که حق فسخ را ایجاد می کند:

جنون

اگر جنون مربوط به قبل از ازدواج باشد و طرف مقابل هم آگاه نباشدچه ادواری چه مستمر امکان حق فسخ فراهم می کند.منظور از جنون مستمر پریشانی احوال به صورت دائم است و منظور از جنون ادواری، پریشانی احوال به صورت مفقود و غیرواقعی است.

نکته:

در مورد جنون اگر در مورد زوج جنس پس از ازدواج حادث شود زوجه حق طلاق خواهد بود، اما اگر زن بعد از ازدواج مجنون شود زوج قادر نخواهد توانست از حق انصراف استفاده کند، بلکه از حق طلاق می تواند استفاده کند که بعدا خواهیم گفت هر یک از این چه تاثیری در آثار خواهد داشت.

عيوب مختص مرد

  1. عنن به شرط آنكه بعد از گذشتن مدت یك سال از تاریخ رجوع زن به حاكم، رفع نشود؛
  2. خصاء كه عارضه مربوط به اخته شدن مرد را گویند. عنن در صورتی زن را صاحب حق برای فسخ می‌كند كه پیش از نكاح حادث شده و زن نیز به آن جاهل باشد و مانع از ایفای وظیفه زناشویی شود؛
  3. مقطوع بودن آلت تناسلی.

عيوب مختص زن

  1. قرن
  2. جذام
  3. برص
  4. افضاء
  5. زمين‌گيری
  6. نابينايی از دو چشم

تفاوت های طلاق با فسخ نکاح

برای طلاق نیاز به ادای الفاظ خاصی در حالی که در فسخ نکاح نیازی به بیان این الفاظ نیست.

برای طلاق شهادت دو مرد عاقل لازم است اما برای فسخ نکاح چنین شرایطی لازم نیست.

در مورد مهریه باید گفت در طلاق اگر پیش از نزدیکی طلاق واقع شود نصف مهریه خواهد شد و اگر بعد از نزدیکی تمام مهریا اعطا شود، در حالی که در تعطیلات اگر قبل از نزدیکی هیچ اقدامی نمی شود، مگر اینکه لغو دلیل عنن بودن که یکی از معضلات است .از آنجایی که ما میدانیم قانون گذار فسخ عقود برای جلوگیری از زیان و زیان قرار داده است.

تفاوت دیگری که وجود دارد این است که طلاق باید ثبت شود والا قانونگذار برای مرد مجازات قرار داده است در حالی که فسخ نکاح نیازی به ثبت نیست.

در طلاق رجایی امکان رجوع وجود دارد در حالی که در فسخ ملاقات امکان رجوع وجود ندارد.

نکته مهمی که در فسخ نکاح وجود دارد این است که در صورت احراز شرایط مذکور ، فسخ نکاح فوری است در حالی که طلاق فوری نیست.

در طلاق رجعی در ایام عده نفقه به زوجه تعلق میگیرد در حالی که در فسخ نکاح نفقه تعلق نمیگیرد نفقه تعلق نمیگیرد مگر زوجه باردار باشد.

طبق قانون مدنی طلاق در مدت عادت زنانگی و نفس واقع نمیشود اما در مورد فسخ نکاح اینچنین شرطی وجود ندارد.

فسخ نکاح را نمیتوان به داوری ارجاع داد در حالی که طلاق قابل ارجاع به داوری میباشد.

تفاوت واضح و روشنی که وجود دارد در جهات این دو میباشد .که جهات طلاق به فسخ نکاح از هم متفاوت میباشند.

طبق قانون مدنی طلاق از جانب زوج صورت میگیرد در حالی که فسخ نکاح از جانب زوجه هم با احراز شرایط مذکور امکان پذیر خواهد بود.

بعضی مواقع هست که طلاق موجب حرمت ابدی خواهد شد مثل 9 طلاقه کردن در حالی که فسخ نکاح موجب حرمت ابدی نمیگردد.

طلاق مربوط به نکاح دائم است اما فسخ نکاح هم برای نکاح دائم میباشد هم نکاح موقت.

درفسخ نکاح بر خلاف طلاق نیازی به گواهی عدم امکان سازش وجود ندارد.

شباهتی که بین این دو وجود دارد این است که عده در هردو به یک اندازه خواهد بود.

نتیجه گیری و خلاصه مطالب

فسخ نکاح یکی از مواردی است که قانون گذار پیش بینی کرده تا در صورت وجود برخی معایب در مورد زوج یا زوجه که اکثرا این معایب از انجام عمل زناشویی جلوگیری میکند امکان فسخ این عقد لازم را به صورت فوری به محض اطلاع به هر یک از طرفین داد ه است.

 برای استفاده از این حق لازم است این عیوب قبل از عقد نکاح موجود بوده و به آن علم و آگاهی وجود نداشته باشد مگر در مورد جنون در زوجه و عنن در مورد زوج(به تفصیل در متن توضیح داده شده)

آخر اینکه فسخ م، نکاح با طلاق دارای تفاوت هایی است که دانستن این تفاوت ها خالی از ظهر لطف نخواهد بود چراکه تر و نتیجه طلاق با حق فسخ متفاوت خواهد بود. (تفاوت ها به تفصیل در همین مقاله آورده شده )

امید است که با دانستن این مطالب وگنجاندن شرایطی که برای شما اهمیت دارد، در مورد قرارداد می توانید در صورت لزوم از حق فسخ استفاده کنید تا درگیر مسائل مربوط به ازدواج نباشید.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی با  وکیل خانواده  44000407-021

Share