اجرت المثل

اجرت المثل و نحله چیست؟

در قوانین ما علاوه بر مهریه و نفقه حقوق مالی دیگری برای زنان شناخته شده است که زنان بسیاری از این حق مالی بی خبر هستند که از این حق به عنوان نحله و اجرت المثل یاد می شود که در حقیقت مالی است که پس از طلاق مرد باید به زن بابت انجام کارهایی که در منزل کرده و به عهده او نبوده است پرداخت کند .

برای مثال از آن جایی  که قرار دادی میان زوجین بابت کارهایی که انجام می دهد تعیین نشده بنابراین تمامی زحماتی که زوجه در زندگی مشترک متحمل می شود از قبیل خانه داری و نگهداری از فرزندان نیز جزء مواردی هستند که مرد باید برای طلاق اجرت المثل این اعمال را بپردازد .

نکته ایی که قابل ذکر است این است که زوجه باید قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش درخواست مطالبه اجرت المثل کند که در این مواقع دادگاه کارشناس تعیین کرده و پس از این که کارشناس نظر خود را اعلام کرد دادگاه بر اساس نظر مذکور حکم به پرداخت و یا عدم پرداخت اجرت المثل را صادر می کند ، در ارتباط با توضیح نحله نیز می توان گفت که نحله مالی است که به زن در شرایطی بخشیده می شود که او نتواند اجرت المثل دوران زندگی مشترک را مطالبه کند و یا به عبارتی دیگر شرایط گرفتن اجرت المثل دوران زندگی مشترک را نداشته باشد البته باید توجه داشت که نحله زمانی به زن تعلق می گیرد که او از انجام وظایف زناشویی اش سر باز نزده باشد نکته ایی که قابل توضیح است این است که بر خلاف اجرت المثل برای نحله نیازی به رجوع به کارشناس نیست و دادگاه خود راسا با توجه تمکن مالی زوج میزان  نحله را تعیین کرده و زوج را ملزم به پرداخت آن می کند و باید توجه داشت که پرداخت نحله و اجرت المثل فقط در نکاح دائم برای زوج الزام آور است و در نکاح موقت زوج اجباری به پرداخت آن ها ندارد .

پرسش و پاسخ در خصوص اجرت المثل

 1. اجرت المثل چیست؟
  اجرت المثل زحماتی که زن در طول سالهای مشترک زندگی انجام داده است را احتساب میکنند.
 2. آیا شیر دادن طفل  وظیفه ی مادر محسوب می شود؟
  خیر، مادر می تواند برای تغذیه کودک از همسر خود دستمزد طلب نماید.
 3. به چه زنانی اجرت المثل تعلق می گیرد؟
  - زمان طلاق اعم از توافقی وخلع و مبارات
  - درهر مرحله از زندگی نسبت به ایام گذشته ازابتدای ازدواج.
 4. میزان اجرت المثل را چه کسی مشخص می نماید؟
  کارشناس مربوطه ی مستقر در دادگاه یا معرفی شده از سوی دادگاه.
 5.  آیا تعدادسالهای مشترک زندگی در میزان اجرت المثل تاثیر دارد؟
  بله، هر چه از سالهای مشترک زندگی بگذرد یعنی زن زحمت بیشتری را متقبل شده است.
 6. شاغل بودن زوجه در میزان اجرت المثل تاثیری دارد؟
  درصورتی که برای اشتغال منع قانونی و مخالفت زوج را نداشته تاثیری نخواهد داشت و زن مستحق آن می باشد.
 7. آیا تعداد فرزندان بیشتر باعث می شود زن اجرت المثل بیشتری دریافت کند؟
  طبیغتا حق بیشتری نسبت به زحمت ایشان در نظر میگیرند.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی با وکیل خانواده 44000407-021

Share