گواهی انحصار وراثت

بعد از اینکه افراد فوت میکنند وراث بعد از مدتی تصمیم به تقسیم ترکه خواهند گرفت .برای انجام این کار ابتدائا میبایست به سراغ گواهی انحصار وراثت بروند.

چه افرادی میتوانند گواهی انحصار وراثت را تقاضا کنند؟

 • وراث
 • اشخاص ذی نفع

(چنانچه فقط یکی از این افراد این درخواست را  بدهد برای رسیدگی کافی است و نیازی نمیباشد که نمام افراد به یکباره چنین تصمیمی را اتخاذ کنند)

برای اخذ گواهی انحصار وراثت از کجا شروع کنیم؟

 •  ابتدائا از شورای حل اختلاف میبایست اقدام به اخذ برگه ی گواهی انحصار وراثت نمود.
 • مدارک قید شده در ذیل ضمیمه این برگه شود.
 • نام و مشخصات کامل وراث در این برگه باید آورده شود.( صورتيكه متقاضي نام يك يا چند تن از وراث را در دادخواست اعلام ننمايد . عمل وي در حكم كلاهبرداري بوده با شكايت ايشان قابل تعقيب و مجازات خواهد بود .)
 • یکی از متقاضیان با در دست داشتن این مدارک به دادگاه محا آخرین اقامتگاه متوفی مراجعه کرده و درخواست صدور گواهی مذبور را میکند.
 • قاضي پرونده نيز پس از بررسي اسناد و مدارك، دستور چاپ يك نوبت آگهي در يكي از روزنامه‌هاي كشور را با هزينه فرد متقاضي صادر مي‌كند تا در مدت يك ماه اگر فردي اعتراض و يا ادعايي درباره اين پرونده و اموال فرد متوفي داشته باشد، به دادگاه مراجعه كند و حقي از كسي ضايع نشود و پس از اين مدت اگر كسي ادعايي نداشت، قاضي به استناد دلايل و مستندات پرونده، با صدور گواهی انحصار وراثت، سهم‌الارث وراث را براساس نسبت آنها با متوفي صادر خواهد كرد  و در صورتی که معترضی پیدا شود برای رسیدگی به اعتراض آن فرد میبایست پرونده به دادگاه تجدیدنظر فرستاده شود.(د ر صورتي كه بهاي تركه بيش از 10 ميليون ريال نباشد ضرورتي براي نشر آگهي نيست)

مدارک لازم برای درخواست گواهی انحصار وراثت چه میباشند؟

 1. گواهی فوت متوفی
 2. شناسنامه برابر اصل شده ی متوفی
 3. شناسنامه ورثه
 4. اظهارنامه مالیاتی(اولین اقذام وراث این میباشد که وراث کلیه اموال متوفی را به دارایی محا فوت او اعلام میکنند تا مالیات آن مشخص شود)
 5. استشهادیه(شهود در دفتر خانه احراز میکنند که وراث چه کسانی میباشند)

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی با وکیل انحصار وراثت 44000407-021

Share