وکیل حقوق کار و کارگری

وکیل کار،بیمه تأمین اجتماعی و قرارداد بین کارگر و کارفرما

همانطور که می دانید در راستای تحق فعالیتهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی و صنعتی و ..... افرادی تحت عنوان کارگر یا کارفرما مشغول به کار هستند که چه بسا به واسطه ی این فعالیتها نیاز هایی را در امور کار داشته باشند که به واسطه حضور و همکاری یکدیگر برطرف نمایند.

همچنین مشاهده می شود که به دلیل عدم اطلاعات کافی آنها یا در نظر نگرفتن شرایط قانونی ،بین کارگر و کارفرما،مشکلات و اختلافی صورت گیرد که در پی این اختلاف دعواهایی در اداره کارو امور اجتماعی مطرح شود .

در اینجا سعی بر آن داریم که موارد مشابه آن را ذکر کرده و به موارد قابل پیشگیری و یا حل و فصل آن اشاراتی داشته باشیم :

مشکلات کارگر یا کارفرما

  1. اختلاف ناشی از تنظیم نکردن قرارداد کار فی ما بین کارگر و کارفرما
  2. اختلاف در میزان ساعات کاری و اضافه کار
  3. اختلاف ناشی از رد نکردن نام کارگر در لیست بیمه تامین اجتماعی و عدم درج سوابق بیمه برای کارگر
  4. اختلاف در میزان پایه حقوق و مزایا و پاداش و عیدی و سنوات و همچنین در نظر نگرفتن ایاب و ذهاب و غذا
  5. اختلاف در عدم قبول کارفرما برای مرخصی کارگر در موارد احتیاج
  6. اختلاف در عدم پرداخت به موقع حقوق کارگر به هر دلیل مانند ورشکستگی کارفرما یا تعویق پرداخت در اثر مشاجره و در گیری بین آنها
  7. صدمات وارد شده به کارگر در حین کار

مشکلات کارفرما یا کارگر

  1. اختلاف تردد (رفت و آمد ) کارگر و ساعت ورود و خروج کد با احتساب آن کارگر مرخصی زیاد گرفته یا تأخیر در حضور دارد و به طور خلاصه بی نظمی در تردد.
  2. بی نظمی ،بی دقتی ،تقصیر بی مبالاتی و بی احتیاطی ، اهمال و هر نوع عملی که نتیجتا" موجب ورود خسارت به کارفرما شود.
  3. سوء رفتار ،اعتیاد رفت و آمدهای مشکوک در محل کار ،سرقت اموال سپرده شده برای کار به به کارگر یا خیانت در امانت و....

در خصوص موارد اختلاف یاد شده توصیه می شود که قبل از ورود به کار طرفین نسبت به هم اعتقاد نسبی (ناشی از تحقیق یا تضمین یا معرف )به هم داشته باشند و همچنین قرار دادی یک وکیل آگاه و مشرف به قانون است با در نظر گرفتن توافق فی مابین آنهها تنظیم کنند و در نهایت اگر به مشکل بر خورد کردند با حضور وکیل و بهره بردن از راهنمایی مشاور حقوقی در این زمینه حق خود را از طرف مقابل در مراجع مربوط در خواست نمایند.

لازم به ذکر است گروه وکلای دادیار در زمینه حل اختلاف ناشی از کارگر و کارفرما و طرح دعوا از ناحیه موکل آماده ی پذیرش و دفاع کامل و به طبع آن احقاق حق فرد متضیع می باشد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل کار 44000407-021

Share