وکیل کارفرما در اداره کار

img-news: 
summery-news: 

اوضاع نابسامان اقتصادی اختلافات زیادی را در جامعه کارگری ایجاد نموده است که به دلیل  رویکرد حمایتی قانونکار و سنگینی کفه ترازوی این حمایت به طرف کارگران ،کارفرمایان بیشترین ضرر را در این اختلافات متحمل می شوند .

اما خوب است بدانیم؛ این عضو از جامعه کارگری یعنی کارفرمایان می توانند با کمک وکیل کارفرما نسبت به تامین حداکثری منافع خود اقدام نمایند.

وکیل کارفرما علاوه بر حضور در مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در قانون کار و دفاع از حقوق آنها از حیث شکلی و ماهوی می تواند با  ارائه مشاوره و راهکار خیلی از چالش های پیش روی آنها را حل نماید.

body-news: 

اوضاع نابسامان اقتصادی اختلافات زیادی را در جامعه کارگری ایجاد نموده است که به دلیل  رویکرد حمایتی قانونکار و سنگینی کفه ترازوی این حمایت به طرف کارگران ،کارفرمایان بیشترین ضرر را در این اختلافات متحمل می شوند .

اما خوب است بدانیم؛ این عضو از جامعه کارگری یعنی کارفرمایان می توانند با کمک وکیل کارفرما نسبت به تامین حداکثری منافع خود اقدام نمایند.

وکیل کارفرما علاوه بر حضور در مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در قانون کار و دفاع از حقوق آنها از حیث شکلی و ماهوی می تواند با  ارائه مشاوره و راهکار خیلی از چالش های پیش روی آنها را حل نماید.

خیلی از کارفرمایان با این تصورکه عدم انعقاد قرارداد با کارگر به نفع آنهاست ، از این موضوع  یعنی انعقاد قرارداد فرار می کنند و بدون هیچگونه قرارداد مکتوبی این همکاری را آغاز می نمایند.

غافل از اینکه قرارداد یکی از اسنادی است که در مراجع حل  اختلاف رابطه کارگر و کارفرمایی را احراز می نماید و مدارک و مستندات دیگری نظیر پرینت بانکی می تواند مثبت  این  رابطه باشد.

همه این ها باعث می شود که دست مراجع حل اختلاف در جهت حمایت بیش از حد از کارگران  باز باشد و در نهایت کارفرمایان نیز می گویند که  اداره کار صرفا به دنبال حمایت از کارگر است.

اما ما به عنوان وکیل کارفرما با  قاطعیت تمام اعلام می کنیم که اینگونه نیست.

مشروع رابطه کارگر و کارفرمایی اصول دارد که با اجرای این اصول ادامه این رابطه تسهیل می گردد و چه بسا سالیان سال نیز استمرار خواهد داشت.

اصلی ترین این اصول انعقاد قراردادی است که در ان همه شرایط کار اعم از مزد و ساعت کار تعیین گردد.

اگر کارفرمایان بدانندکه با چه اسناد و مدارکی کارگر می تواند آنها را در اداره کار محکوم  نماید به  راحتی می توانند با جلوگیری از فراهم نمودن این اسناد و مدارک برنده بازی باشند.

لازم به ذکر است که تنها انعقاد قرارداد موضوع را حل نخواهد کرد و مهم تر از انعقاد اجرای ان  است.

ایکه با  چه روشی ماهیانه نسبت به پرداخت حقوق و دستمزد کارگر اقدام  نماید از همه مهم تر است.

بنابراین مجموعه گروه وکلای دادیار و همه وکلای کارفرما به شما پیشنهاد می نمایند تا با اگاهی از اصول و مدیریت منابع انسانی از حیث حقوقی از تضییع حقوق خویش جلوگیری نمایند.

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل کار 44000407-021

Share