مشاوره حقوقی حضوری

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل

در زندگی همه ما، مشکلات و مسائلی حقوقی پیش می آید که ما به دلیل محدود بودن دانش و تجربیاتمان در مسائل حقوقی به همفکری با دیگران نیاز پیدا می‌کنیم. هیچ یک از ما از این مسئله مصون نیستیم، حتی با ثبات‌ترین افراد. چرا که علم حقوق تعریف کننده روابط افراد با یکدیگر است و به هر میزان که شخصی محتاط هم باشد، ممکن است با طرف مقابلش با مشکلات حقوقی مواجه شود.

در گروه وکلای دادیار، بر خلاف بسیاری از دفاتر حقوقی، مشاوره حضوری توسط وکیل پایه یک دادگستری انجام می شود. در هر موضوعی مشاوره به صورت تخصصی و  توسط وکیلی انجام می شود که در آن زمینه تجربه و مهارت بیشتری دارد. وظیفه وکیل به عنوان شخصی که داری مهارتهای علمی حقوقی است، یاری رساندن و ارائه  راه حل به مراجعه کننده دربار‌‌‌ه مشکلات حقوقیست.

در مشاوره حقوقی بر خلاف مشاوره روان شناسی که بیشتر به صورت هم فکری انجام می شود، مشاوره حالت جهت دهنده دارد.

در مشاوره حقوقی حضوری،  وکیل با تبیین پیامد‌های احتمالی، رفتار یا عمل خاصی را بیش از موارد دیگر توصیه و تاکید می نماید.

در بین روش های مشاوره حقوقی قطعا مشاوره حضوری بهترین مشاوره می باشد. چرا که تخصصی انجام می شود.

فرصتی بیشتر از انواع مشاوره های دیگر برای بررسی موضوع می دهد و علاوه بر این، دقیق تر است.

مشاوره حقوقی تلفنی 44000407-021

Share