وکیل پزشکی

وکیل پزشکی

پزشکی را می توان در زمره ی مشاغل حساس در تمامی جوامع قرار داد زیرا با حیات اشخاص در ارتباط می باشد بنابر این باید پزشک دارای مسئولیت های مدنی و کیفری در این زمینه باشد.

از دیر باز در جوامع پیشین برای پزشکان مسئولیت های مدنی و کیفری گاه بسیار سنگین وجود داشت.

تا قبل از پیشرفت و گسترش علم پزشکی و جراحی تنها یک پزشک به طبابت بیمار می پرداخت و بنابر این مسئولیت های مربوط هم تنها مشمول خودش می گردید اما امروزه اصولا تیم های پزشکی در مواردی بسیار به عمل طبابت می پردازند پس بنا بر این داشتن مسئولیت در این گرو ها پزشکی وجراحی باعث به وجود آمدن نظر های گوناگونی در این حیطه شده است که آیا این مسئولیت شامل پزشکی می شود که سرپرستی تیم پزشکی را به عهده دارد می گردد و یا مسئولیت دیگر اعضای تیم هم در صورت ارتکاب خطا بر دوش اوست؟

هم چنین در خصوص سایر مسائلی که به علم پزشکی و پزشکی قانونی  مربوط می شود و تمامی آنها دارای قوانین و مقرارات تدوین و تعریف شده ی ویژه ای می باشند که تحت این عنوان به بررسی انها خواهیم پرداخت.

برای مشاوره تخصصی جرایم پزشکی با وکیل حقوق پزشکی می توانید با شماره 44000407-021 تماس حاصل فرمایید.

واحد تحریریه گروه وکلای کورش

Share