ارتکاب عمدی و غیر عمدی و صدمات بدنی در اثر عمل پزشک

هرگاه پزشک معالج در اثر هیچگونه بی احتیاطی و بی مبالاتی خطایی مرتکب شود که بر جسم بیمار جنایتی وارد آید مسئول خواهد بود اما اگر قبل از عمل جراحی رضایت بیمار را گرفته باشد و همچنین عمل جراحی را بر اساس موازین علمی انجام دهد  اما منجر به فوت بیمار گردد نه از طریق کیفری قابل تعقیب خواهد بود و نه مسئولیت مدنی خواهد داشت.

اما اگر پزشک و یا جراح و یا تکنسین های امور پزشکی بدون مهارت در علمی و فنی، کاری انجام دهند که منجر به فوت بیمار گردد عمل آنها جرم بوده و در حکم قتل شبه عمد می باشد(مشمول ماده ی 291 قانون مجازات اسلامی می شودو مجازات آن دیه است و قصاص نیست)

قتلی عمد است که به صورت آگاهانه و بدون مجوز قانونی باعث مرگ انسان دیگری شود پس بنابر این اگر پزشک امری انجام دهد که اینگونه باشد عمل وی قتل عمد محسوب می گردد.

 همچنین اگر پزشک با هدف  سلب حیات بیمار او را معالجه نکند عمل وی نیز قتل عمد محسوب می شود.

همچنین در خصوص جراحی های زیبایی پزشک مربوطه موظف است که به طور کامل در خصوص عمل مربوط بیمار را به طور دقیق مطلع کند در غیر این صورت اگر مشکلی برای بیمار به وجود آید پزشک مسئول است همچنین انجام عمل های زیبایی در مطب و یا در کلینیک هایی که برای عمل های جراحی مجهز نیستند اگر موجب آسیب جانی به فرد شود پزشک جراح و کادر مربوطه مسئول اند.

برای مشاوره حقوقی تخصصی جرایم پزشکی با وکیل حقوق پزشکی می توانید با شماره  44000407-021تماس حاصل فرمایید.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار

Share