تخلف از قوانین و مقررات پزشکی و دارویی

جرایمی که پزشکان و صاحبان حرف وابسته به آن مرتکب می شوند گاهی اوقات ممکن است علاوه بر جنبه انتظامی جنبه کیفری نیز داشته باشد یعنی قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد.

این جرایم به موجب قوانین خاص موضوعه به جرایم پزشکی و دارویی موسومند دارای عناوین خاص مجرمانه و عناصر متشکله مخصوص به خود است که نسبت به دیگر قوانین جزایی تخصیص می خورد.

اهم این جرایم عبارت است از:

 1. تاًسیس موسسه پزشکی بدون اخذ پروانه
 2. اشتغال به طبابت بدون اخذ مجوز قانونی
 3. صدور گواهی خلاف واقع
 4. امتناع از کمک به بیماران اورژانسی
 5. افشای اسرار بیماران
 6. دادن نسخه رمز
 7. به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در موسسات پزکی
 8. سقط جنین
 9. اداره موسسه پزشکی توسط افراد فاقد صلاحیت
 10. آگهی تبلیغات گمراه کننده و بر خلاف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومی
 11. استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت روی تابلو و سر نسخه
 12. دادن وعده های فریبنده به بیماران
 13. دخل و تصرف و تغییر در نسخه پزشکی بدون اجازه پزشک از طرف داردساز
 14. دخالت دارو سازان در امور مختص به طبابت
 15. تبدیل داروسازان در امور مختص به طبابت
 16. تبدیل تاریخ استعمال دارو به منظور سوء استفاده
 17. تهیه داروی تقلبی وعرضه آن
 18. تصدی آزمایشگاه تشخیص طبی بدون اخذ مجوز و تاًیید صلاحیت متصدی از سوی وزارت بهداشت
 19. انجام آزمایش دیگری غیر از رشته مقرر در پروانه آزمایشگاه
 20. عرضه و فروش داروی تاریخ مصرف گذشته
 21. ایجاد و ارائه خدمات ماذاد بر احتیاج به منظور سود جویی
 22. دخل و تصرف در صورت حساب و دریافت اضافه از نرخ های اعلام شده ( عم رعایت تعرفه های قانونی)
 23. اشتغال به کار صاحبان حرف پزشک و پیراپزشکی در محل غیر مجاز
 24. ترک موسسه پزشکی توسط مسئول فنی در ساعات مقرر
 25. تعطیل غیر موجه مطب و یا موسسه پزشکی بدون اطلاع نظام پزشکی
 26. نپذیرفتن بیماران بیمه
 27. ورود و عرضه دارو بدون اخذ مجوز
 28. تهیه و تدارک دارو از منابع غیر مجاز
 29. ارائه دارو بدون نسخه پزشک
 30. افزایش نرخ رسمی دارو و گرانفروشی
 31. خودداری داروخانه از عرضه دارو

برای مشاوره تخصصی جرایم پزشکی با وکیل حقوق پزشکی می توانید با شماره 44000407-021 تماس حاصل فرمایید.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار

Share