عکس گرفتن یا اسکرین شات از متن گفتگو های خصوصی افراد

img-news: 
summery-news: 

در خصوص عکس گرفتن از متن گفتگو های خصوصی افراد یا همان اسکرین شات باید متذکر شد که اسکرین شات گرفتن از گفتگوهای خصوصی و تهدید به افشای این اسرار جرم بوده و متخلفان به جزای نقدی ۷۴ ضربه شلاق و تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.( ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای)

طبق قانون تمام مواردی که موجب خدشه دار شدن حقوق شهروندی دیگران باشد جرم بوده و افشای اسرار خصوصی افراد نیز در زمره همین موضوع محسوب می شود.

اما در خصوص اینکه آیا اسکرین شات مدرک محسوب می شود باید گفت اسکرین شات گرفتن حالات و وضعیت های مختلفی دارد که در همه این حالات تنها اماره قضایی است یعنی تنها نشانه ای است که به علم و آگاهی قاضی در تحقیقات در مورد موضوع پرونده کمک می کند و قاضی با بررسی آنها به حقیقت پرونده پی می‌برد.

 

body-news: 

در خصوص عکس گرفتن از متن گفتگو های خصوصی افراد یا همان اسکرین شات باید متذکر شد که اسکرین شات گرفتن از گفتگوهای خصوصی و تهدید به افشای این اسرار جرم بوده و متخلفان به جزای نقدی ۷۴ ضربه شلاق و تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.( ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای)

طبق قانون تمام مواردی که موجب خدشه دار شدن حقوق شهروندی دیگران باشد جرم بوده و افشای اسرار خصوصی افراد نیز در زمره همین موضوع محسوب می شود.

آیا اسکرین شات مدرک محسوب می شود؟

اما در خصوص اینکه آیا اسکرین شات مدرک محسوب می شود باید گفت اسکرین شات گرفتن حالات و وضعیت های مختلفی دارد که در همه این حالات تنها اماره قضایی است یعنی تنها نشانه ای است که به علم و آگاهی قاضی در تحقیقات در مورد موضوع پرونده کمک می کند و قاضی با بررسی آنها به حقیقت پرونده پی می‌برد.

حالتهای مختلف اسکرین شات گرفتن به حالت های مختلفی گفته می شود که به طور مثال گاهی افراد برای دفاع از خود شخصی که از طریق تلگرام یا پیامک یا ایمیل اقدام به فحاشی تهدید یا مزاحمت نموده آن متن را نگه داشته و به قاضی نشان می دهد یا از همان متن اسکرین شات می گیرد زیرا برای در امان ماندن از مزاحمت فرد و دفاع از خود این کار را کرده بنابراین جرمی انجام نداده و بر خلاف تصور عموم مردم که فکر می‌کنند مطالب در تلگرام ایمیل یا دیگر شبکه‌های اجتماعی به عنوان دلیل در دادگاه یا دادسرا قبول نمی شود قانون کاملاً این ادله را قبول کرده و در صورتی که شخصی در تلگرام یا ایمیل یا دیگر شبکه های اجتماعی یا حتی با پیامک برای شما مزاحمت ایجاد کند تمام این محتواها از شما و علیه شخص مرتکب به عنوان دلیل قابل قبول  است البته همانطور که پیشتر گفته شد نه به عنوان دلیلی مستقل بلکه به عنوان یک نشانه که فقط به علم قاضی کمک نماید می توان به آن استناد نمود.

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل کیفری 44000407-021

Share