عدم پرداخت اجاره توسط مستاجر

در صورت عدم پرداخت اجاره توسط مستاجر می توان در اجاره نامه شرط نمود که در صورت عدم پرداخت اجاره توسط مستاجر،موجر حق تخلیه ملک را داشته باشد همچنین موجر می تواند در قرارداد شرط کند که در چنین صورتی بتواند مقداری از مبلغ رهن را برای خسارت برداشت کند کلیه این گونه شرایط در قرارداد صحیح می باشد و طرفین برای اجرای آن الزام دارند در نتیجه اگر مستاجر در مهلت مقرره اجاره را پرداخت نکرد موجر می تواند قبل از اتمام مدت اجاره ملک را تخلیه کند و همچنین می تواند اجاره معوقه را دریافت کند.

باید توجه داشت در چنین شرایطی موجر می تواند تمامی خساراتی که از طرف مستاجر به ملک وارد گردیده نیز دریافت کند ولی باید توجه داشت که اگر در قرارداد ذکر نشده باشد موجر نمی تواند از مبلغ رهن این خسارات را جبران کند به عبارتی دیگر موجر زمانی می تواند خسارات وارده به ملک را از مبلغ رهن دریافت کند که این موضوع در قرارداد ذکر شده باشد در غیر این صورت موجر باید برای دریافت خسارات به دادگاه مراجعه کند .

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل ملکی 44000407-021

Share