تغییر نام

نام

نام انسان، کلمه ای است برای هویت شدن به یک انسان که در فرهنگ ها و جنس ها متفاوت است، متفاوت است. در واقع، نام کلمه که دوستان، خانواده و اطرافان برای فراخواندن آن انسان از آن استفاده می کنند.

وظیفه انتخاب نام برای فرزند بر والدین و والدین پس از انتخاب نام برای او باید اقدام به گرفتن شناسنامه. بر اساس قانون ثبت احوال، هر یک از والدین در ایران اعمال می شود که پدر و مادر یا کودک باید به عنوان نماینده یا مأمور ثبت احوال اعلام شود و والدت اطفال ایرانیان اقامت خارج از کشور به مأمور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیک ترین مامور کنسولی یا سازمان ثبت احوال کشور اعلام می شود.

شرایط نامگذاری

 • انتخاب نام نوزاد به عهده اعلام کننده است.
 • برای نامگذاری، یک نام ساده یا ترکیبی که عرفا "یک نام شناخته می شود قابل انتخاب است.
 • انتخاب نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نامهای زننده مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است.
 • انتخاب نام در مورد اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است.
 • ذکرسیادت در مورد ساداتی که سیادت آنها در شناسنامه پدر یا جد پدری مندرج باشد الزامی است.
 • طبق قانون مهلت اعلام واقعه ولادت و دریافت شناسنامه حداکثر 15 روز از تولد نوزاد می باشد.
 • برای اطفالی می توان شناسنامه صادر نمود که یا پدر آن ها ایرانی باشد یا در ایران از پدر و مادر نامعلوم بدنیا آمده باشند.

اشخاصی که می توانند برای کودک شناسنامه بگیرند

اشخاص زیر می توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به اعلام ولادت و اخذ شناسنامه برای کودک اقدام کنند:

 1. پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه.
 2. مادر در صورتی که ازدواج او قانونا" به ثبت رسیده باشد.
 3. وصی یا قیم یا امین با ارائه مدارک ذیربط.
 4. متصدی یا نماینده موسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است.
 5. صاحب واقعه که سن او 18 سال تمام به بالا باشد.

تغییر نام کوچک در شناسنامه

گفتیم که پدر و مادر هر کودکی برای او نامی انتخاب می کنند. ولی ممکن است این کودک وقتی بزرگ شد نام خود را نپسندد و یا این که از همان کودکی با نام دیگری که اطرافیان با آن نام او را فرا می خوانند، انس بگیرد و یا این که نام نامناسبی داشته باشد. در این مقاله می خواهیم بررسی کنیم که آیا تغییر نام کوچک ممکن است یا خیر.

تغییر نام کوچک

نام، در شناسنامه و اسناد سجلی ثبت می شود. این اسناد از اسناد رسمی است و اعتبار سند رسمی اقتضا می کند که تغییر آن آسان نباشد. علاوه براین، تغییر نام مشکلاتی در روابط حقوقی پدید می آورد. پس تغییر نام نباید راحت باشد. اما این مسئله به طور کامل منع نشده است و به صورت محدود و طبق شرایطی که در زیر مطرح می شود، قابل انجام است. سازمان ثبت احوال شرایط تغییر نام را داشتن ۱۸ سال تمام و یا درخواست از طریق کفیل یا سرپرست و قیم قانونی می داند.

شرایط تغییر نام

الف) مواردی که از طریق ثبت احوال انجام می شود:

 1. نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد .مانند : " عبدالات ، عبدالعزی "
 2. اسامی مرکبی که عرفا" یک نام محسوب نمی شوند ( اسامی مرکب ناموزون ). مانند : " سعید بهزاد ، شهره فاطمه ، حسین معروف به کامبیز و ...."
 3. عناوین - اعم از عناوین لشکری و یا کشوری و یا ترکیبی از اسم و عنوان .مانند : " سروان ، سرتیپ ، دکتر ، شهردار و یا سروان محمد  و شهردار علی "
 4. القاب - اعم از ساده و مرکب . مانند : " ملک الدوله ، خان یا شوکت الملک ، حاجیه سلطان و سلطانعلی "
 5. اسامی زننده و مستهجن. منظور از زننده و مستهجن، نام هایی است که بر حسب زمان ، مکان یا مورد به دلایل و جهات زیر برای دارنده آن زننده و مستهجن باشد و مراتب به تأیید شورای عالی برسد.
 • نام هایی که معرف صفات مذموم و مغایر با ارزشهای والای انسانی است. مانند : گرگ ، قوچی و ...."
 • نام هایی که با عرف و فرهنگ غالب و مقدسات مذهبی مردم مغایر باشد. مانند " لات ، خونریز ، چنگیز  "
 • نام هایی که موجبات اشاعه و ترویج فرهنگ بیگانه گردد. وانوشکا ، ژاکاردو ، شاهدوست و ...
 • نام هایی که موجب تحقیر اشخاص بوده و یا معنای لغوی آن در جامعه قابل پذیرش نباشد. مانند : " صد تومانی ، گت آقا ، کنیز ، گدا و ... "
 1. اسامی نامتناسب با جنس . مانند : " ماشاءاله برای اناث و یا انتخاب نام اشرف و یا اکرم برای افراد ذکور"
 2.  حذف کلمات زائد و غیر ضروری در نام اشخاص . مانند : " قلی ، غلام ، گرگ ، ذولف و قوچ "
 3.  تصحیح اشتباهات املائی در نام اشخاص که بدلیل عدم آشنائی مامور با لهجه ها و الفاظ و معانی محلی و یا ناشی از تلفظ اظهار کننده پیش آمده .مانند : " زهراب به سهراب و یا منیجه به منیژه و یا ... "
 4. هم نام بودن فرزند با پدر و یا مادر در یک خانواده .
 5. هم نام بودن برادران و یا خواهران در یک خانواده .
 6. تغییر نامه ا از صورت عربی به شکل فارسی از قبیل رحمن به رحمان ، اسمعیل به اسماعیل ، اسحق به اسحاق و ...    .
 7. تغییر نام کسانی که با تأیید مراجع ذیصلاح به دین مبین اسلام مشرف می شوند .
 8. تغییر نام کسانیکه نام آنها اسامی ایام هفته باشد.
 9.  تغییر نام کسانی که تغییر جنسیت داده و دادگاه صالحه حکم به تغییر نوع جنس در اسناد سجلی و شناسنامه آنان صادر نموده است .
 10. پیشوند " عبد " خاص اسامی و صفات ذات پروردگار است و در سایر موارد متقاضی می تواند تقاضای حذف آنرا بنماید .

ب) مواردی که از طریق دادگاه انجام می شود:

در مواردی دادگاه تغییر نام را مجاز می داند. چرا که نام از حقوق مدنی اشخاص است و هر کسی حق دارد نامی را که با آن انس دارد انتخاب نماید. علاوه بر این، دوگانگی نام موجب آثار اجتماعی منفی برای اشخاص بوده که ممکن است باعث عسر و حرج شده و این دوگانگی باعث ایجاد برخی مشکلات روانی برای شخص شود. بنابراین اصولا امکان تغییر نام در دادگاه وجود دارد مگر در موارد خاص. به عنوان مثال، امکان تغییر نام اسامی مثل صدیقه یا آسیه و ... وجود دارد.

نام های غیرقابل تغییر

تغییر نام‌های محمد، فاطمه، علی و زهرا غیر ممکن است.

گروه وکلای دادیار در زمینه تغییر نام به صورت تخصصی عمل می کند و باعث افتخار این گروه است که در رسیدن به نامی که مورد علاقه شماست، در کنارتان باشد. برای مشاهده آرای مدافقی که متخصصین وکلای دادگستری نامزد شده اند، می توانید به دفتر مراجعه کنید.

کارشناس ارشد سرکار خانم فاطمه آگهی
مشاوره حقوقی با وکیل ثبت احوال 44000407-021

Share