شروط ضمن عقد نکاح در سند ازدواج

img-news: 
summery-news: 

پس از طی مراحل آشنایی خواستگاری و نامزدی حال زمان آن است که طرفین به رسمیت رابطه خود بیندیشند و پیرامون ازدواج به بحث بنشینند لازم است بدانید که ازدواج نیز یک قرارداد و به عبارت دیگر عقلی است که بر اساس آن حقوق و تکالیفی بر طرف این بار می گردد وقتی صحبت از ازدواج می شود یکی از مهمترین سوالاتی که در ذهن زن و مرد ایجاد می‌شود این است که از کدام شروط ضمن عقد استفاده کنند تا بتوانند از بیشتری را نصیب خود نمایند.

شروط ضمن عقد به چه معناست؟

زمانی که میان دو یا چند طرف قراردادی منعقد می شود طرفین می‌توانند علاوه بر تعهداتی که از اصل قرارداد حاصل می‌شود شرایطی را اضافه نمایند تا طرف دیگر یا هر دو طرف به آن ملزم گردند این شروط در صورتی صحیح هستند که از حمایت قانونی برخوردار بوده و باعث قرارداد منافاتی نداشته و مغایر با نظم عمومی و اخلاق نباشد.

body-news: 

پس از طی مراحل آشنایی خواستگاری و نامزدی حال زمان آن است که طرفین به رسمیت رابطه خود بیندیشند و پیرامون ازدواج به بحث بنشینند لازم است بدانید که ازدواج نیز یک قرارداد و به عبارت دیگر عقلی است که بر اساس آن حقوق و تکالیفی بر طرف این بار می گردد وقتی صحبت از ازدواج می شود یکی از مهمترین سوالاتی که در ذهن زن و مرد ایجاد می‌شود این است که از کدام شروط ضمن عقد استفاده کنند تا بتوانند از بیشتری را نصیب خود نمایند.

شروط ضمن عقد به چه معناست؟

زمانی که میان دو یا چند طرف قراردادی منعقد می شود طرفین می‌توانند علاوه بر تعهداتی که از اصل قرارداد حاصل می‌شود شرایطی را اضافه نمایند تا طرف دیگر یا هر دو طرف به آن ملزم گردند این شروط در صورتی صحیح هستند که از حمایت قانونی برخوردار بوده و باعث قرارداد منافاتی نداشته و مغایر با نظم عمومی و اخلاق نباشد.

شروط ضمن عقد ازدواج  چیست؟

به محض جاری شدن خطبه عقد و امضای عقدنامه زن و مرد که اکنون زن و شوهر نامیده می‌شوند حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر خواهند داشت مردم مکلف به دادن نفقه و مهریه و زن تکلیف به تمکین از ایشان خواهد داشت در کنار اینها ممکن است در بعضی شرایط زن برای اداره امور زندگی خود ناچار به اخذ اجازه شوهر گردد که این مسائل می‌تواند در ادامه مسیر مشکلات زیادی را برای ایشان و در نتیجه برای بنیان خانواده ایجاد نماید برای جلوگیری از این مشکلات است که اغلب بانوان در عقدنامه خود اقدام به درج شرط ضمن عقد می‌کند از جمله این موارد می‌توان به حق تحصیل حق اشتغال وکالت در طلاق حق حضانت از فرزندان در صورت طلاق و حق خروج از کشور و مواردی از این قبیل اشاره نمود به طور کلی شروط ضمن عقد ازدواج به دو دسته تقسیم می گردد شروطی که در تمام عقدنامه ها موجود بوده و در سند ازدواج در شده‌اند و دسته دیگر شروط تکمیلی هستند که طرفین مایل به درج آنها در عقد برنامه دارند که ممکن است هر عقدنامه از این حیث از عقدنامه دیگر متمایز باشد.

شروط موجود در تمام عقدنامه ها

شروط زیر در تمام عقدنامه ها به طور تایپی درج شده است موردی را که لازم به ذکر است و اغلب افراد از آن اطلاعی ندارند این است که ((زن و مرد در خصوص امضا نمودن یا نمودن این صفحات اختیار تام دارند)).

شروط ضمن عقد نکاح

متن شروط تایپی مزبور به شرط زیر می باشد:

ضمن عقد ازدواج زوج شرط نموده که هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سوء اخلاق و رفتار او نباشد زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید ضمن عقد نکاح زوج به زوجه وکالت بلاعزل یا حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بعضی از طرف او قبول کند یعنی اگر زن مهریه خود را ببخشد زن به کالت خواهد داشت این بخشش را به جای شوهرش قبول کند این موارد عبارتند از:

 • الف: استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام به تادیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر و سایر حقوق واجبه زن را به مدت شش ماه ایفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد
 • ب: سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.
 • ج: ابتلای زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زندگی زناشویی برای زوج مخاطره انگیز باشد.
 • د: جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.
 • ه: عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوجه به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
 • و: محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد در تمام این موارد در صورتی حق طرح دعوای طلاق برای زن ایجاد می‌شود که حکم قطعی محکومیت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.
 • ز: ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه حساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورده و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار نماید.
 • ح: زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند.
 • ط: محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرم که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوج باشد تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه می باشد.
 • ی: در صورتی که پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.
 • ک: در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود
 • ص: زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود به عدالت رفتار ننماید.

شروط تکمیلی

زن و شوهر می توانند از سردفتر ازدواج بخواهند تا شروط دیگری را در عقدنامه درج کند از مهمترین و پرکاربردترین شروط می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

شروط ضمن عقد نکاح در سند ازدواج

 1. حق تعیین مسکن : زن این حق را خواهد داشت که مسکن شهر یا محلی که زندگی مشترک در آنجا ادامه پیدا خواهد کرد را انتخاب کند.
 2. حق خروج از کشور: شوهر به زن وکالت بلاعزل میدهد که بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد ایشان از کشور خارج شود.
 3. حق حضانت فرزندان: زن و شوهر توافق می‌کنند که اولویت در حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با مادر باشد که ایشان مجددا ازدواج کند یا خیر باید گفت که در حضانت فرزندان دختر و پسر تا ۷ سالگی حضانت شان با مادر و پسر از ۷ سالگی تا ۱۸ سالگی با پدر و دختر از ۷ سالگی تا ۹ سالگی با پدر می باشد از آن سال به بعد چه برای فرزند دختر و چه برای فرزند پسر حق انتخاب با فرزندان می باشد اما وقتی شروط تکمیلی در مورد حق حضانت فرزندان توضیح می دهد منظور آن است که خارج از از این قاعده و قانون توافق شود زیرا توافق طرفین ارجعیت دارد.
 4. حق تحصیل: شوهر به زن اجازه می دهد تا هر مرحله که ایشان لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب کند به ادامه تحصیل بپردازد.
 5. حق اشتغال: شوهر زن را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد مخیر می کند.
 6. حق وکالت در طلاق: شوهر به زن وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا ایشان در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب شوهر اقدام به مطلق نمودن خود می کند در این خصوص باید توجه داشته باشید که حق طلاق تحت هر شرایطی از حقوق مرد است و به هیچ عنوان نمی توان این حق را از او سرد نمود از عبارت دادن حق طلاق به زن اشتباه است و باید از تفویض وکالت در طلاق به زن صحبت نمود باید یادآور شد که حق تحصیل و حق اشتغال از حقوق هر انسان آزادی می باشد بنابراین زن نیز از این حقوق مستثنا نیست و عبارت و شروطی مانند حق تحصیل و حق اشتغال اشتباه می باشد زیرا هم زن و هم مرد این حق را دارند که تا جایی که بتوانند و میسر باشد به ادامه تحصیل خود ادامه دهند در اینجا یک استثنا مورد بررسی می باشد و آن اینکه اگر زنی برای ادامه تحصیل مجبور به ترک خانه و انجام ندادن وظایف زناشویی که منظور تمکین عام و خاص می باشد و ادامه تحصیل او مستلزم این است که از همسرش دور باشد و در شهر دیگری بخواهد تحصیل خود را ادامه دهد در این خصوص در بین حقوقدانان اختلاف نظر می باشد و همین طور در مورد حق اشتغال باید متذکر شد که تمام زنان می توانند برای خود شغلی داشته و به فعالیتهایی که به آنها تمایل دارند را انجام دهند اما این مشاغل و فعالیت ها نباید خارج از عرف بوده و پایه و اساس زندگی زناشویی را به مخاطره بیاندازد و باعث شود حیثیت و آبروی خانوادگی خطشه دار گردد لازم است بدانید که زنان در صورتی که دارای شغل مستقل باشند حقوقی که دریافت می نمایند ربطی به نفقه آنها ندارد و مرد موظف و مکلف است که نفقه زن را به او پرداخت نماید و تمام مایحتاج و اسباب زندگی و آرامش او را نیز میسر نماید حقوق و دریافتی زن از کاری که انجام می دهد مختص به خود اوست و او مختار می باشد تا از آن به چه نحوی استفاده نماید.)

توجه به اهمیت عقدنامه و شروط ضمن عقد آن بهتر است برای تنظیم متن این شروط از یک وکیل متخصص در امور خانواده کمک بگیرید.

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل خانواده 44000407-021

Share