گواهی تجرد

یکی از دغدغه هایی که پسران و دختران ممکن است داشته باشند این است که از چه طریق ممی توانند اطمینان حاصل کنند که طرف مقابلشان ازدواج نکرده است.

یکی از راه حل هایی که برای این مشکل وجود دارد این است که هرکدام از طرفین که در خصوص ازدواج طرف مقابلش شک دارد این موضوع را با وی در میان بگذارد تا آن شخص جهت گرفتن گواهی تجرد خود از سازمان ثبت احوال اقدام نماید.

گواهی تجرد گواهی است مبنی بر این موضوع که صاحب شناسنامه سابقه ی ازدواج نداشته است و یا اگر ازدواجی داشاه است منجر به طلاق گردیده و همچنین اگر ازدواج موقتی داشته  مشخص می گردد که مدت آن انقضا شده است و یا اگر همسری داشته و فوت کرده است.

از نکات قابل توجه این است که گواهی تجرد صرفا فقط به خود شخص داده می شود پس بنابر این نمی توان در جهت صدور گواهی تجردگواهی تجرد برای شخص ثالثی اقدام نمود.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی تلفنی 44000407-021

Share