وصول مطالبات

img-srv-sabt: 
summery-srv: 

در مقررات ما جایگاه چک، سفته و برات به درستی تعیین نشده و همین امر موجب شده که مردم با صدور چک‌های مدت‌ دار یا صدور چک به عنوان تضمین، از این سند تجاری به جای سفته استفاده کنند، یعنی چک‌هایی صادر می‌شود که اساسا قرار نیست پرداخت شود. کارشناسان حقوقی و وکلای متخصص ما آماده پاسخگویی و کمک در این زمینه به شما خواهند بود.

body-srv: 

یکی از روش هایی که برای پرداخت وجه در معاملات و جود دارد استفاده از چک است.

که جایگزین مناسبی برای حمل وجه نقد است که اشخاص در معاملات عوض حمل پول با یک  برگه در تاریخ معین تادیه صورت می پذیرد.

چک یک سند لازم الاجرا می باشد و دارنده ی آن از طریق مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و صدور اجرائیه برای وصول آن اقدام نماید.

برای وصول چک در بعضی از موارد  باید دعوای مدنی و در مواردی دیگر دعوای کیفری اقامه نمود.

تشخیص این مهم که چه زمانی دارنده ی چک  می تواند دعوای مدنی مطرح کند و چه زمانی دعوای کیفری نیازمند داشتن اطلاعات حقوقی دقیق در این زمینه است زیرا در غیر این صورت اگر اشخاص بدون اطلاع کافی مثلا در جایی که باید دعوای مدنی اقامه شود دعوای کیفری مطرح کند موجب اطاله ی دادرسی و وارد شدن خساراتی به شخص دارنده می شود بنابراین وکیل وصول مطالبات  اطلاعات حقوقی لازم در این خصوص را در اختیار افراد قرار می دهد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل وصول مطالبات 44000407-021

Share