جعل و تزویر

جرم جعل عبارت است از تغییر متقلبانه یک سند یا نوشته به ضرر غیر.ماده  523  قانون مجازات اسلامی در این باره اذعان می دارد:

جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه ی صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

هرگونه تغییر در اسناد و نوشته ها را نمی توان جعل نامید بلکه زمانی تغییر عمل مجرمانه جعل تلقی می شود که با حیله و نیرنگ همراه باشد.

شخصی که با تقلب و حقه به ضرر دیگری سند  یا نوشته ای را تغییر می دهد در اصطلاح جاعل نامیده می شود.

علاوه بر ساختن اسنادی همانند شناسنامه و... انواع دیگری از روش های جعل وجود دارد که از جملگی آن می توان به جعل چک و ... اشاره کرد.

در چک، قولنامه، اجاره نامه و اسنادی از این قبیل که نیازمند مهر یا امضا اشخاص هستند.

جاعل امضا و مهر اشخاص را جعل می کند و از سند جعلی که اینگونه تهیه نموده به ضرر صاحب سند اصلی استفاده می نماید.

علاوه بر جعل در موارد مذکور انجام اموری از این قبیل نیز مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جعل و تزویر محسوب می شود:

هرکس به جای داوطلب اصلی هریک از آزمون ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی،دانشسراها،مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحد های مزبور یا امتحانات دبیرستان ها، مدارس راهنمایی و هنرستان ها و غیره در جلسه امتحان شرکت نمایند حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 541 ق.م.ا مواد 523 الی542 در برگیرنده مجازات جعل تزویر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل کیفری 44000407-021

Share