فسخ نکاح به خاطر نداشتن صفت خاص

اگر عقد نکاحی به خاطر وجود صفتی خاص در یکی از طرفین عقد واقع شده باشد و پس از عقد مشخص شود که آن شخص فاقد آن صفت خاص است برای طرف مقابل حق فسخ نکاح وجود دارد چه صفت مذکور در عقد ذکر شده باشد و چه آن عقد به خاطر آن وصف خاص منعقد شده باشد فرقی نمی کند در هر 2 صورت حق فسخ عقد نکاح وجود دارد .

مانند این که مردی خود رابه عنوان پزشک معرفی کرده و عقد ازدواج بر مبنای پزشک بودن مرد واقع شود و پس از عقد مشخص شود که مرد پزشک نمی باشد در این صورت طرف مقابل می تواند تقاضای فسخ نکاح کند.

در برخی موارد وصف خاصی در عقد نامه ذکر نشده است ولی بر اساس عرف جامعه باید آن صفت وجود داشته باشد مثل بکارت زن اگر زن باکره نباشد مرد می تواند باکره نبودن زن رامبنای فسخ نکاح قرار دهد .

این موضوع علاوه بر جنبه حقوقی دارای جنبه ی کیفری نیز است.

و قانون گذار در ماده 647 قانون مجازات اسلامی این موضوع را پیش بینی کرده است که این گونه آمده است که چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی ،تمکن مالی، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص ، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن ها واقع شود مرتکب به حبس تعریزی از 6 ماه تا 2 سال محکوم می شود .

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی تلفنی 44000407-021

Share