نصب تابلوی پارک ممنوع

شاید تا کنون بسیار مشاهده کرده ایم که اشخاص تابلوی پارک ممنوع به علاوه ی اینکه اگر پارک کنید پنچر می شوید را مشاهده نموده ایم حال بهتر است بدانین که نصب چنین تابلویی با این عنوان نه تنها درست نیست بلکه پیگرد قانونی نیز به دنبال دارد.

مطابق قانون 669 قانون مجازات اسلامی  هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید مالی کند اعم از اینکه به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

همچنین مطابق قانون مدنی نمی توان هیچ کجا از کوچه و خیابان را تحت تملک خود قرار داد و نصب تابلوی پارک ممنوع فقط مجاز است بر روی درب پارکینگ نصب شود بدون اینکه از اصطلاح تهدید آمیز پنچری استفاده گردد.

بنابراین در صورت نصب این تابلو با این عناوین جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل کیفری 44000407-021

Share