تعریف داوری

شرایط صحت داوری

  1. طرفین اختلاف، باید اهلیت داشته باشند. البته ذکر این نکته لازم است که برای ارجاع اختلاف به داوری، لازم نیست که طرفین اهلیت اقامه هر نوع دعوایی را داشته باشند. بلکه صرفا اهلیت برای همان دعوایی که قرار است به داوری ارجاع شود، کافی است. به عنوان مثال، سفیه امور غیر مالی خود را می تواند به داور ارجاع کند.  

داوری

همان طور که می دانید رفع اختلافات از طریق مراجع قضایی ممکن است در زمانی بسیار طولانی انجام شود و حتی پرونده ای سال ها در جریان باشد تا به صدور رای قطعی برسد.

در این شرایط بسیاری از طرفین حل اختلافات خود را به داوری می سپارند و به این طریق علاوه بر اینکه از به طول انجامیدن پرونده جلوگیری می‌کنند، با مسالمت و حفظ حریم‌ها به نتیجه می‌رسند.