مشاوره حقوقی تلفنی رایگان

گواهی پزشکی برای ازدواج

الزامی بودن مدرک پزشکی

قانون وصلت دو طرف را منوط به انجام برخی از آزمایش ها داده است تا اگر می‌خواهد ایجاد حلقه ای بین دو طرف باشد در صحت و سلامت صورت گیرد و اگر یکی از طرفین بیماری مسری داشته باشد به طرف دیگر منتقل نشود .بیماری هایی از قبیل سل و بیماریهای مقاربتی از جمله سوزاک و سفلیس و ایدز