مشاوره حقوقی رایگان

مراحل و مدارک لازم جهت اخذ گواهی عدم تجرد

همانطور که در مباحث قبل در خصوص گواهی تجرد به صورت جامع و کامل توضیحاتی ذکر شد اینک به این بحث می پردازیم که جهت اخد گواهی تجرد باید چه مدارکی لازم است و چه مراحلی را باید طی نمود.

شرط حق طلاق زوجه به استناد ازدواج مجدد زوج

اگر در عقد نکاح این چنین شرط شود که زوج حق ندارد ازدواج مجدد کند این شرط باطل است ولی اگر ضمن عقد نکاح مرد به زن وکالت دهد که در صورتی که ازدواج مجدد داشته باشد زوجه وکیل در طلاق شود و بتواند با استفاده از این وکالت خود را مطلقه کند این شرط صحیح است البته این شرط نباید به صورت تعلیق در وکالت باشد بلکه باید این با قید موکل فیه باشد.

اجرت قیم قانونی و ولی قهری

مسئله ای که در این جا می خواهیم در مورد آن بحث کنیم این است آیا ولی قهری وقتی اموال مذبور را اداره می کند مستحق اجرت می باشد و می تواند از اموال مولی علیه وجوهی را به عنوان اجرت برداشت کند ؟ یا خیر؟

در فقه اما قید در این موضوع آیات در روایاتی آمده است که حول اختلاف است .

گواهی پزشکی برای ازدواج

الزامی بودن مدرک پزشکی

قانون وصلت دو طرف را منوط به انجام برخی از آزمایش ها داده است تا اگر می‌خواهد ایجاد حلقه ای بین دو طرف باشد در صحت و سلامت صورت گیرد و اگر یکی از طرفین بیماری مسری داشته باشد به طرف دیگر منتقل نشود .بیماری هایی از قبیل سل و بیماریهای مقاربتی از جمله سوزاک و سفلیس و ایدز