وکیل

آیا من احتیاج به وکیل دارم ؟

گستردگی علم حقوق منجر گشته است همگان به طور وسیع از آن آگاهی نداشته باشند لکن اکثر مردم به نوعی با این علم در زندگی سرو کار دارند از این حیث یک شناخت اجمالی راجع به آن برای نود درصد مردم وجود دارد تا حدی که هریک خود را صاحب نظر در این علم می دانند.

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل، شخصی است که برای انجام کار موکل نایب او می شود. وکیـل در حکم واسطه است و اقدامات او برای موکل است. این وکالت می تواند وکالت دادگستری یا وکالت اداری یا ... باشد.

وکیل دادگستری می تواند در زمینه های مختلف حقوقی و کیفری قبول وکالت یا ارائه مشاوره نماید.