وکیل دعاوی کیفری

حمل و نگهداری مواد مخدر

حمل و نگهداری مواد افیونی جرم است. چرا که با نظر به این که این مواد تا چه حد برای افراد و جامعه خطرات و ضرر و زیان های غیر قابل جبرانی به دنبال دارند به جاست که هرگونه حمل و نگهداری آن جرم محسوب شود و برای مرتکب مجازاتی تعیین شود.

اختلاس

مطابق قانون هریک از کارمندان و کارکنان ادارات سازمانها شوراها شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت یا نهاد های انقلابی دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به

وکیل کیفری

ارائه خدماتی متمایز با بهره گیری از تخصص برجسته ترین وکلای مجرب در دعاوی سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، قتل، جرایم پزشکی، تهدید، توهین، ضرب و جرح و سایر دعاوی کیفری از سوابق درخشان این دفتر می باشد.