وکیل کیفری تهران

کلاهبرداری به وسیله ی فضای مجازی

با پیشرفت روز افزون فضاهای سایبری، و استفاده از  آن جهت کسب و کار و تبلیغات همانگونه که در خصوص این فعالیت ها در دنیای حقیقی با جرائمی از قبیل سرقت و کلاهبرداری مواجه هستیم در فضای های مجازی نیز جرائمی از قبیل به وفور یافت می شود.

حمل و نگهداری مواد مخدر

حمل و نگهداری مواد افیونی جرم است. چرا که با نظر به این که این مواد تا چه حد برای افراد و جامعه خطرات و ضرر و زیان های غیر قابل جبرانی به دنبال دارند به جاست که هرگونه حمل و نگهداری آن جرم محسوب شود و برای مرتکب مجازاتی تعیین شود.

وکیل کیفری

ارائه خدماتی متمایز با بهره گیری از تخصص برجسته ترین وکلای مجرب در دعاوی سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، قتل، جرایم پزشکی، تهدید، توهین، ضرب و جرح و سایر دعاوی کیفری از سوابق درخشان این دفتر می باشد.