گواهی تجرد اتباع

گواهی تجرد

یکی از دغدغه هایی که پسران و دختران ممکن است داشته باشند این است که از چه طریق ممی توانند اطمینان حاصل کنند که طرف مقابلشان ازدواج نکرده است.

مراحل و مدارک لازم جهت اخذ گواهی عدم تجرد

همانطور که در مباحث قبل در خصوص گواهی تجرد به صورت جامع و کامل توضیحاتی ذکر شد اینک به این بحث می پردازیم که جهت اخد گواهی تجرد باید چه مدارکی لازم است و چه مراحلی را باید طی نمود.